Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


24
ДЕЦ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Razvoj softvera otvorenog koda moraju najkasnije do 14.01.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen projektnom timu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Januarskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 21.01.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 25.01.2019. a usmeni deo ispita je 28.01.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs