Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


02
ОКТ
2018

Pomeranje usmenog dela ispita u produženom (oktobarskom) ispitnom roku

Usmeni deo ispita iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda, koji je planiran 02.10.2018. nakon realizacije kolokvijuma iz navedenog predmeta se pomera sa prethodno spomenutog datuma na 04.10.2018. u 10h. Usmeni deo ispita će biti realizovan u računarskoj laboratoriji 106 ukoliko ista bude dostupna. U suprotnom, usmeni deo ispita će se održati u kabinetu 26.

Na usmeni deo ispita mogu izaći studenti koji su realizovali predispitne obaveze.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

30
СЕП
2018

Termin javne odbrane projekta SI2018 - Team02 - Ninja Manager Simulator

U ponedeljak 01.10.2018. u 11:30h u računarskoj laboratoriji 106 biće realizovana javna odbrana projekta SI2018 - Team02 - Ninja Manager Simulator.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

24
СЕП
2018

Termini realizacije predispitnih obaveza za produženi (oktobarski) ispitni rok

Termini realizacije predispitnih obaveza za produženi (oktobarski) ispitni rok:

Realizacija kolokvijuma će biti 02.10.2018. u 14:00h u računarskoj laboratoriji 106.
Slanje konačne verzije projekta na pregled i potencijalne korekcije do 30.10.2018. uključujući i navedeni datum.
• Do 01.10.2018. (uključujući i navedeni datum) odbrana završenih i prihvaćenih projekata.

Studenti koji realizuju predispitne obaveze mogu izaći na usmeni deo ispita 02.10.2018. koji će uslediti istog dana nakon realizacije kolokvijuma. Mole se studenti koji uspešno realizuju i odbrane projekte da dođu na početak ispita 02.10.2018. u 14:00h.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

19
СЕП
2018

Termini konsultacija za produženi ispitni rok

Termini konsultacija za produženi ispitni rok :

• Petak, 21.09.2018. od 15:30h
• Ponedeljak, 24.09.2018. od 13:30h
• Utorak, 25.09.2018. od 13:30h

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

04
МАЈ
2018

Potpisi za overu semestra

Studenti potpis za overu semestra iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda mogu dobiti 25.05.2018. i 01.06.2018. u terminu predavanja. Student po potpis dolazi lično.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

04
МАЈ
2018

Termin kolokvijuma za predmet Razvoj softvera otvorenog koda - Školska 2017 / 2018 godina

Kolokvijum iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda biće održan 01.06.2018. sa početkom u terminu predavanja iz spomenutog predmeta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs