Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


16
СЕП
2019

Rezultati ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Rezultati ispita, održanih 28.08.2019., 11.09.2019. i 15.09.2019., su postavljeni na stranicu rezultati ispita i predispitnih obaveza.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

01
ОКТ
2019

Promena nastavnika

 

Novi nastavnik na predmetu je, od 15.07.2019., doc. dr Kazi Zoltan

Seminarski radovi će se moći predavati i braniti od ponedeljka, 26.08.2019., u kabinetu 29a i učionici 29.

Odbrana seminarskih radova u oktobru i novembru 2019. je četvrtkom od 9h do 11h u kabinetu 29a.

 

02
ЈУЛ
2019

Odbrana projektnih radova iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda za Julski ispitni rok

U četvrtak 04.07.2019. u 14:00h u računarskoj laboratoriji 106 biće realizovana javna odbrana projekta SI2019 - Team01 - Pizza Solid Food - FORKED.

U nedelju 07.07.2019. u 10:00h u računarskoj laboratoriji 106 biće realizovana javna odbrana projekta SI2019 - Team02 - Timesheat.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

05
ЈУН
2019

Teme za seminarske radove (projekte) iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda za sve studente koji nisu realizovali predispitne obaveze do 01.06.2019.

Teme za seminarske radove (projekte) iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda ZA SVE STUDENTE KOJI NISU REALIZOVALI PREDISPITNE OBAVEZE do 01.06.2019. se nalaze u tabeli koja sledi. Studenti koji žele da izađu na ispit u narednim ispitnim rokovima moraju što pre da se jave predmetnom profesoru na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs povodom dogovora i tačne specifikacije teme seminarskog rada (projekta). Studenti takođe mogu predložiti temu seminarskog rada. 

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

28
МАЈ
2019

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda - Prva grupa

Rezultati prve grupe kolokvijuma iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda objavljeni su u tabeli koja se nalazi na stranici Rezultati ispita, kolokvijuma i seminarskih radova.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Razvoj softvera otvorenog koda moraju najkasnije do 17.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen projektnom timu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

Julskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 24.06.2019. u 14hProjektni (seminarski) radovi se brane do 28.06.2019. a usmeni deo ispita je 01.07.2019. u 14hSve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Razvoj softvera otvorenog koda moraju najkasnije do 03.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen projektnom timu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

Junskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 10.06.2019. u 14hProjektni (seminarski) radovi se brane do 14.06.2019. a usmeni deo ispita je 17.06.2019. u 14hSve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

17
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 24.05.2019.

Do 24.05.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab08/. Pošto je na vežbama zadazak iz vežbe 8 realizovan koristeći programski jezik C# i Visual Studio Community 2015 razvojno okruženje (realizovani zadatak je priložen u spomenutom direktorijumu), zadatak realizovati koristeći Java programski jezik u Eclipse, IntelliJ ili NetBeans razvojnom okruženju, ispratiti odgovarajuće korake, i postaviti rešenje u GitHub repozitorijum. Dakle, student bira u kojem od navedenih razvojnih okruženja će realizovati zadatak, ali je mandatorno da za realizaciju zadatka koristi programski jezik Java.

NAPOMENA : Bitno je realizovati spajanje grana u udaljenom repozitorijumu na GitHub-u. Takođe, obratiti pažnju na upotrebu softverskih šablona : Singleton, Factory, Dependency Injection i Inversion of Control.

Nakon realizacije zadatka student predmetnom profesoru / asistentu treba da na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs pošalje link do GitHub repozitorijuma sa urađenim zadatkom.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta i nosi 2 boda.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

10
МАЈ
2019

Termini kolokvijuma i raspored studenata po grupama

Kolokvijum iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda realizovaće se 28.05.2019. i 30.05.2019 u računarskoj laboratoriji 106. Zbog kapaciteta računarske laboratorije 106, kolokvijum će se realizovati u dva termina. Prva grupa će biti realizovana 28.05.2019. od 17:00 do 19:30, a druga grupa će biti realizovana 30.05.2019. od 17:00 do 19:30Student treba da na polaganje kolokvijuma dođe minimalno 15 minuta pre zakazanog termina grupe kojoj isti pripada.

U sledećoj tabeli je podela studenata po grupama.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАЈ
2019

Potpisi za overu semestra

Studenti potpis za overu semestra iz predmeta Razvoj softvera otvorenog koda mogu dobiti 24.05.2019. i 31.05.2019. u terminu predavanja. Student po potpis dolazi lično sa popunjenim svim informacijama o ispitu (studijska godina izučavanja predmeta, status predmeta, ESPB bodovi, broj časova za: predavanja, vežbe i drugo).

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

19
АПР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 26.04.2019.

Do 26.04.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab07/. Pošto je na vežbama zadazak iz vežbe 7 realizovan koristeći programski jezik C# i Visual Studio Community 2015 razvojno okruženje (realizovani zadatak je priložen u spomenutom direktorijumu), zadatak realizovati koristeći Java programski jezik u Eclipse, IntelliJ ili NetBeans razvojnom okruženju, ispratiti odgovarajuće korake, i postaviti rešenje u GitHub repozitorijum. Dakle, student bira u kojem od navedenih razvojnih okruženja će realizovati zadatak, ali je mandatorno da za realizaciju zadatka koristi programski jezik Java.

NAPOMENA : Bitno je realizovati spajanje grana u udaljenom repozitorijumu na GitHub-u.

 

Nakon realizacije zadatka student predmetnom profesoru / asistentu treba da na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs pošalje link do GitHub repozitorijuma sa urađenim zadatkom.

 

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta i nosi 2 boda.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

31
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 07.04.2019.

Do 07.04.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab06/. Dakle, potrebno je kroz Git Bash pozivom Git komandi realizovati vežbu koja se nalazi u u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab03/. Dalje, napraviti seriju screenshotova koji svedoče o adekvatnoj realizaciji komandi. Fajlovi koji se šalju u lokalne i udaljene repozitorijume su proizvoljni a u kontekstu predmeta isti trebaju da budu izvorni kod nekog programa. Spomenutu seriju screenshotova u vidu jedne arhive predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs kao dokaz realizacije spomenute vežbe. Student treba da uz priloženu arhivu predmetnom profesoru / asistentu prosledi i link / linkove do formiranih repozitorijuma iz spomenute vežbe.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

NAPOMENA : Bitno je realizovati spajanje grana u udaljenom repozitorijumu na GitHub-u.

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

23
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 30.03.2019.

Do 30.03.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab05/. Dalje, napraviti seriju screenshotova koji svedoče o adekvatnoj realizaciji koraka koji su opisani u spomenutoj vežbi. Fajlovi koji se šalju u lokalne i udaljene repozitorijume su proizvoljni a u kontekstu predmeta isti trebaju da budu izvorni kod nekog programa. Spomenutu seriju screenshotova u vidu jedne arhive predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs kao dokaz realizacije spomenute vežbe. Student treba da uz priloženu arhivu predmetnom profesoru / asistentu prosledi i link / linkove do formiranih repozitorijuma iz spomenute vežbe.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

NAPOMENA : Bitno je realizovati spajanje grana u udaljenom repozitorijumu na GitHub-u.

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

15
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 22.03.2019.

Do 22.03.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab04/. Dalje, napraviti seriju screenshotova koji svedoče o adekvatnoj realizaciji koraka koji su opisani u spomenutoj vežbi. Fajlovi koji se šalju u lokalne i udaljene repozitorijume su proizvoljni a u kontekstu predmeta isti trebaju da budu izvorni kod nekog programa. Spomenutu seriju screenshotova u vidu jedne arhive predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs kao dokaz realizacije spomenute vežbe. Student treba da uz priloženu arhivu predmetnom profesoru / asistentu prosledi i link / linkove do formiranih repozitorijuma iz spomenute vežbe.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
МАР
2019

Rok za slanje projektnih radova za Aprilski ispitni rok

Studenti koji žele da u Aprilskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Razvoj softvera otvorenog koda moraju najkasnije do 25.03.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen projektnom timu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Aprilskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 01.04.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 01.04.2019. a usmeni deo ispita je 01.04.2019. u 17h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 15.03.2019.

Do 15.03.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab03/. Dalje, napraviti seriju screenshotova koji svedoče o adekvatnoj realizaciji koraka koji su opisani u spomenutoj vežbi. Fajlovi koji se šalju u lokalne i udaljene repozitorijume su proizvoljni a u kontekstu predmeta isti trebaju da budu izvorni kod nekog programa na proizvoljnom programskom jeziku. Spomenutu seriju screenshotova u vidu jedne arhivepredmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs kao dokaz realizacije spomenute vežbe. Student treba da uz priloženu arhivu predmetnom profesoru / asistentu prosledi i link / linkove do formiranih repozitorijuma iz spomenute vežbe.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

01
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 08.03.2019.

Do 08.03.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab02/. Dalje, napraviti seriju screenshotova koji svedoče o adekvatnoj realizaciji koraka koji su opisani u spomenutoj vežbi. Fajlovi koji se šalju u lokalne i udaljene repozitorijume su proizvoljni a u kontekstu predmeta isti trebaju da budu izvorni kod nekog programa na proizvoljnom programskom jeziku. Spomenutu seriju screenshotova u vidu jedne arhivepredmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs kao dokaz realizacije spomenute vežbe. Student treba da uz priloženu arhivu predmetnom profesoru / asistentu prosledi i link / linkove do formiranih repozitorijuma iz spomenute vežbe.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

08
ФЕБ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 22.02.2019.

Do početka sledećeg časa, koji će se na osnovu važećeg rasporeda časova realizovati 22.02.2019. student treba da, na njegovom računaru, realizuje vežbu koja se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/RSOKLab01/. Dalje, napraviti screenshot koji obuhvata System Properties (da se vide sekcije System i Computer name radi autentičnosti screenshota), Git Bash konzola i web browser u kojem će biti otvoren GitHub profil studenta koji je realizovao spomenuti zadatak i poslati spomenuti screenshot predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs kao dokaz realizacije spomenute vežbe.

Link do repozitorijuma : RSOK - 2018 - 2019 Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

24
ДЕЦ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Razvoj softvera otvorenog koda moraju najkasnije do 14.01.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen projektnom timu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Januarskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 21.01.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 25.01.2019. a usmeni deo ispita je 28.01.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs