Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razvoj softvera otvorenog koda


07
АПР
2020

Postavljeni novi materijali - april 2020. (5. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 9. Git/Github sistem.

Takođe je postavljen drugi deo aplikacije (PHP/MySQL/HTML/CSS/JS) u okviru stranice Download - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: deo aplikacije koji pripada KI u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs, a srednji aplikacioni sloj u okviru Grana-Srednji-aplikacioni-sloj.

Teorija i dokument rada će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

31
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - mart 2020. (4. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen nov materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 8. Operacije sistema za kontrolu verzija.

Takođe je postavljen prvi deo aplikacije (PHP/MySQL/HTML/CSS/JS) u okviru stranice Download - http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download

Nov materijal se postavlja i na GitHub repozitorijum, u okviru stranice pupin-RSOK-2020 i to: SQL DDL komande u okviru grane: Grana-Baza-Podataka, a početni deo aplikacije (KI, Bootsrap, PHP stranice i forma za unos podataka) u okviru grane: Grana-Korisnicki-interfejs. Teorija i dokument rada će se postavljati samo na Master granu.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

24
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - mart 2020. (3. deo)

Obaveštavaju se studenti da je postavljen novi materijal potreban za pripremu teoretskog dela ispita u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 7. Sistemi za kontrolu verzija.

Nov materijal je postavljen i na GitHub repozitorijum u okviru stranice pupin-RSOK-2020/Vezbe/Teorija.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

20
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - mart 2020 (2. deo)

Obaveštavaju se studenti da su postavljeni novi materijali potrebni za pripremu seminarskog rada i teoretskog dela ispita.

Dopunjeno uputstvo za korišćenje GitHub repozitorijuma, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download

Za teoretski deo ispita, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 6. Model razvoja sofvera otvorenog koda, kao i dopunjen spisak ispitnih test pitanja.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

19
МАР
2020

Postavljeni novi materijali - MART 2020 (1. deo)

Obaveštavaju se studenti da su postavljeni novi materijali potrebni za pripremu seminarskog rada i teoretskog dela ispita.

Za seminarski rad, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/download - materijal za vežbe u školskoj 2019/2020. godini. Modelovanje i dizajn softvera: modeli podataka, klasa, aktivnosti, KI - koncept dizajna i softverske funkcije, kao i dokumentacija za seminarski rad.

Za teoretski deo ispita, u okviru stranice http://tfzr.rs/Predmet/razvoj-softvera-otvorenog-koda/ispitna-pitanja - nova tema 5. Karakteristike i infrastruktura FOSS projekata, kao i dopunjen spisak ispitnih test pitanja.

U narednim nedeljama, dok se nastava ne održava zbog vanrednog stanja, biće postavljeni i ostali materijali potrebni za izradu seminarskog rada i pripremu teoretskog dela ispita.

Svi navedeni materijali se postavljaju i u repozitorijum koji je kreiran u toku nastave: github.rs/pupin-RSOK-2020 (šifra: pupinRSOK2020), repozitorijum: Vezbe

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

16
СЕП
2019

Rezultati ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Rezultati ispita, održanih 28.08.2019., 11.09.2019. i 15.09.2019., su postavljeni na stranicu rezultati ispita i predispitnih obaveza.

Predmetni nastavnik

Doc.dr Kazi Zoltan

01
ОКТ
2019

Promena nastavnika

 

Novi nastavnik na predmetu je, od 15.07.2019., doc. dr Kazi Zoltan

Seminarski radovi će se moći predavati i braniti od ponedeljka, 26.08.2019., u kabinetu 29a i učionici 29.

Odbrana seminarskih radova u oktobru i novembru 2019. je četvrtkom od 9h do 11h u kabinetu 29a.