Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Razrada naftnih i gasnih nalazišta 1


24
ОКТ
2021

Opšte informacije

Studijski program: Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

Godina studija: Četvrta

Semstar: VII

Predmetni nastavnik: Doc. dr Saša Jovanović

Asistent: MSc Milan Marković