Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko projektovanje


.1 Automatizaciju postupaka proracunavanja. Primena programskih alata Mathcad u postupcima proracunavanja. CAD u matematici i njegove funkcije.
.2 Automatizaciju postupaka proracunavanja. Osnovne instrukcije. Kreiranje datoteka sa modelima iz mašinskog i tekstilnog inženjerstva. Osnovni metodološki kriterijumi.
.3 Automatizaciju postupaka proracunavanja. Numericke, simbolicke analize. Dimenzionalne analize.
.4 Automatizaciju postupaka proracunavanja. Kreiranje ulaznih i izlaznih tabela i grafika. Verifikacija rezultata proracunavanja. Štampanje dokument fajlova..
.5 Racunarsko projektovanje - primeri
.6 Projektovanje i konstruisanje putem parametarskih metoda.
.7 Priprema i kreiranje modela u ravni podrškom AutoCAD Mechanical.