Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko projektovanje


Osnovna literatura:
 1. Letić, D., Desnica, E., Inženjerska grafika I i II - scenario u AutoCAD-u, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2011.
2. Letić, D., Desnica, E., Davidović, B., AutoCAD Mechanical 2011, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2011.
 
Pomoćna literatura:
1. Letic, D.,  INŽENJERSKA GRAFIKA ZA AUTOCAD 2004/2005, Kompjuter biblioteka, Cacak, 2005.
2. Letic, D.,CAD MAŠINSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA – AutoCAD Mechanical 6, Kompjuter biblioteka, Cacak, 2004.