Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије
Година студија: прва, основне академске студије
Семестар: трећи
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Асистент:  Горан Гецин 
Кабинет: 
email: gorangecin@gmail.com