Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska grafika 1


Seminarski radovi

Propozicije seminarskih radova iz predmeta Računarska Grafika 1 za školsku 2019/2020 godinu za smerove IT, SI i MIT :
 
1. Seminarski radovi se rade kod kuće (u slučaju dogovora mogu se raditi i na fakultetu). Svaki student ima svoj seminarski zadatak.
 
2. Urađeni seminarski radovi se predaju i brane počev od meseca decembra, a rok je nedelju dana pre ispita. Ako student seminarski rad nije predao na vreme, neće moći izaći na ispit.
 
3. Seminarski rad se radi u PhotoShop-u. Potrebno je napraviti odgovarajući izgled za sajt ili aplikaciju po izboru. Takođe u obzir dolazi poster, reklama, vizit karta, brosura. Minimalna rezolucija je 800x600 piksela, i potrebni su sledeći elementi:

A. - površine, minimalno 12 delova, precizno izdeljene do piksela u kojima se smešta glavni meni, podmeni, naslov, fotografije, logoi, tektovi i drugo (3 poena)
 
B. - bar jedna složenija selekcija slike (3 poena)

C. - dugmići ili pravougaona polja – student ih sam pravi-crta (2 poena)

D. - rad sa gradijentima i providnost (2 poena)

E. - maska, kanal, rad sa vektorskim elementima (3 poena)

F. - animacija (3 poena).
 
Za sve dalje informacije, obratiti se na mejl mihajlovicsinisa25@gmail.com

4. Seminarski rad se predaje iz tri fajla:
 
Microsoft Word fajl (4 poena). Koristiti šablon za seminarske radove. Na prvoj stranici je Sadržaj, zatim Uvod,... a na kraju Literatura. U uvodu opisati svrhu sajta/aplikacije i zatim na narednim stranama opisati postupak kreiranja psd fajla (PO KORACIMA). 
 
Adobe PhotoShop (*.psd) fajl (A.-F. ukupno 16 poena). U okviru ovog fajla potrebno je da se vide svi slojevi koji su korišćeni u radu. 
 
(*.jpg) fajl. Ovaj fajl treba da bude dobrog kvaliteta slike ali znatno manje veličine od prethodnog.
 
5. Za seminarski rad student može da dobije od 1-20 poena.
 
 
Propozicije seminarskih radova iz predmeta Računarska Grafika 1 za školsku 2019/2020 godinu za smer OI :

1.  - površine, minimalno 12 delova, precizno izdeljene do piksela u kojima se smešta glavni meni, podmeni, naslov, fotografije, logoi, tektovi i drugo (6 poena)
 
2. - bar jedna složenija selekcija slike ljudske figure sa dužom kosom (8 poena). Vežbu iz selekcije kose možete preuzeti ovde.

3. - Word fajl u kojem je opisan rad po koracima (6 poena)
 
Za pomoć pri izradi seminarskog rada obratiti se na mejl mihajlovicsinisa25@gmail.com