Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska grafika 1


Sadržaj predmeta - Ispitna ptanja

Предмет: Рачунарска графика 1

Испитна питања

Дефиниција рачунарске графике и њене примене

Резолуциjа у рачунарскоj графици

Векторска и растерска графика

Систем GKS (Graphical  Kernel System)

Еуклидска и нееуклидске геометриjе

Координатни системи

Елементи аналитичке  геометриjе

Форме аналитичког представљања геометријских објеката

Коначне проjективне равни и латински квадрати

Безијеове линије

Дигитална геометриjа

Графички формати датотека

Трансформациjа слика – транслациjа у 2D

Трансформациjа слика – скалирање у 2D

Трансформациjа слика – ротациjа у 2D

Трансформациjа слика – транслациjа у 3D

Трансформациjа слика – скалирање у 3D

Трансформациjа слика – ротациjа у 3D

Карактеристике програмског пакета AdobePhotoShop

                                                                                     Предметни наставник:

 

                                                                                                                     Др Ивана Берковић, ред. проф.