Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska grafika 1


Organizacioni oblik izvođenja predavanja i vežbi

 

Predavanja su auditorna.

Vežbe se semestru izvode u računarskoj laboratoriji. U slučaju da se propusti neka vežba, može se dobiti od predmetnog asistenta na mejl visnjao@tfzr.uns.ac.rs .