Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska grafika 1


Ciljevi i zadaci predmeta

Kroz predavanja i vežbe studenti sticu osnovna znanja iz geometrije, odnosno dvodimenzionalne i trodimenzionalne prezentacije objekata na ekranu racunara i manipulacije sa njima.