Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska animacija


27
МАЈ
2020

Rezultati kolokvijuma održanog 26.05.2020

Rezultati kolokvijuma mogu se videti ovde.

25
ДЕЦ
2019

Rezultati kolokvijuma održanog 16.12.2019

Rezultati kolokvijuma održanog 16.12.2019.g. mogu se videti ovde.

Studenti koji nisu na spisku nisu ostvarili minimalan broj bodova za prolaz.

30
ДЕЦ
2018

Rezultati kolokvijuma održanog 24.12.2018

Rezultati kolokvijuma održanog 24.12.2018.g. mogu se videti ovde.

Studenti koji nisu na spisku nisu ostvarili minimalan broj bodova za prolaz.

16
ДЕЦ
2017

Rezultati kolokvijuma održanog 12.12.2017

Rezultati kolokvijuma održanog 12.12.2017.g. mogu se videti ovde.

Studenti koji nisu na spisku nisu ostvarili minimalan broj bodova za prolaz.

Studenti koji nisu zadovoljni bodovima sa kolokvijuma, mogu ih poništiti u roku od 3 dana slanjem mail-a profesoru i izaći na ispit u redovnom terminu.

23
ЈАН
2017

Rezultati kolokvijuma održanog 18.01.2017

Rezultati kolokvijuma održanog 18.01.2017.g. mogu se videti ovde.

Studenti koji nisu zadovoljni bodovima sa kolokvijuma, mogu ih poništiti u roku od 3 dana slanjem mail-a profesoru i izaći na ispit u redovnom terminu.

03
ЈАН
2016

Rezutati kolokvijuma održanog 22.12.2015

Rezultati kolokvijuma mogu se videti ovde.

21
ЈАН
2015

Zbirni rezultati

Studenti, koji su ispunili predispitne obaveze (2 seminarska rada) i postigli dovoljan broj bodova na kolokvijumu su:

1. Piljević Aleksa IT 52/11--------- 10 (95 bodova)

2. Mundžić Marko IT 22/11 -------- 8 (76 bodova)

27
ДЕЦ
2014

Rezultati kolokvijuma iz teorije od 23.12.2014

 

Rezultati kolokvijuma iz teorije održanog 23.12.2014. mogu se videti ovde.

Doc. dr Marjana Pardanjac

28
ЈАН
2014

REZULTATI KOLOKVIJUMA I SEMINARSKIH RADOVA

Dosadašnji rezultati kolokvijuma i seminarskih radova mogu se videti ovde.

20
ЈАН
2014

REZULTATI KOLOKVIJUMA OD 15.01.2014

Rezultati kolokvijuma od 15.01.2014 mogu se videti ovde.

31
ЈАН
2013

Rezultati kolokvijuma od 23.01.2013

Rezultati kolokvijuma od 23.01.2013 mogu se videti ovde.

13
ЈУН
2012

Rezultati kolokvijuma od 31.05.2012

 

Studentima koji su položili kolokvijum NEĆE biti upisana ocena sve dok NE ISPUNE SVE predispitne obaveze

tj. odrade seminarski rad - animaciju modela.

Ukoliko student želi može da odradi i dodatni seminarski rad na temu "Istorijat i komparacija programa za animaciju"

Rezultati kolokvijum od 31.05.2012