Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska animacija


25
АВГ
2020

Rezultati ispita - 24.08.2020.

Spisak studenata koji su prijavili ispit i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

06
ЈУЛ
2020

Rezultati ispita - 06.07.2020.

Studenti koji su prijavili i položi ispit su:

1. Rastko Zamurović PT 06/16 ................... 10 (96 bodova)

Ispit je položio i treba da prijavi:

1. Srđan Vidić IT 60/16 ............................... 8 (76 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

27
МАЈ
2020

Rezultati ispita - 25.05.2020.

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 25.05.2020. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

29
ЈАН
2020

Rezultati ispita - 27.01.2020.

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 27.01.2020. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

01
ОКТ
2019

Rezultati ispita - 29.09.2019

Studenti koji su prijavili ispit za 29.09.2019. i stekli uslov da ga polože su:

1. Miloš Tirnanić PT 17/17 ......................... 7 (65 bodova)

2. Nemanja Tomić IT 37/15 ....................... 8 (75 bodova)

24
СЕП
2019

Rezultati ispita - 23.09.2019

Student koji je prijavio ispit za 23.09.2019. i stekao uslov da ga položi je:

1. Stefan Stojković IT 32/13 -------------- 6 (55 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

16
СЕП
2019

Rezultati ispita - 15.09.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 15.09.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

10
СЕП
2019

Rezultati ispita - 09.09.2019

Usmeni je položio:

1. Nemanja Tomić IT 37/15 -------------- 53 boda

01
СЕП
2019

Rezultati ispita - 01.09.2019

Student koji je prijavio ispit za 01.09.2019. i stekao uslov da ga položi je:

1. Milan Klincov  IT 91/13 -------------- 9 (82 boda)

27
АВГ
2019

Rezultati ispita - 26.08.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 26.08.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

24
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 24.06.2019

Ispit je položio:

1. Ilić Aleksandra IT 94/15.................10 (91 bod)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

16
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 16.06.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 16.06.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

11
ЈУН
2019

Rezultati ispita - 10.06.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 10.06.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

03
АПР
2019

Rezultati ispita - 01.04.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 01.04.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

23
ЈАН
2019

Rezultati ispita - 21.01.2019

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 21.01.2019. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

25
СЕП
2018

Rezultati ispita - 25.09.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 25.09.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

24
СЕП
2018

Rezultati ispita - 23.09.2018

Ispit je položio:

1. Ivan Petrović IT 85/14 ----------8 (73 boda)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

05
СЕП
2018

Rezultati ispita - 04.09.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 04.09.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

10
ЈУЛ
2018

Rezultati ispita - 10.07.2018

Rezultati ispita održanog 10.07.2018. mogu se pogledati ovde.

19
ЈУН
2018

Rezultati ispita - 19.06.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 19.06.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

18
АПР
2018

Rezultati ispita - 17.04.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 17.04.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

08
ФЕБ
2018

Rezultati ispita - 06.02.2018

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 06.02.2018. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Rezultati studenata koji su položili usmeni deo ispita mogu se videti ovde.

05
СЕП
2017

Rezultati ispita - 05.09.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 05.09.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

11
ЈУЛ
2017

Rezultati ispita - 11.07.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 11.07.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 2 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

10
ЈУЛ
2017

Rezultati ispita - 09.07.2017

U ovom ispitnom roku nije bilo prijavljenih studenata.

20
ЈУН
2017

Rezultati ispita - 20.06.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 20.06.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

18
ЈУН
2017

Rezultati ispita - 18.06.2017

Ispit je položio:

1. Ješić Dejan IT 22/13 ----------8 (osam)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

19
АПР
2017

Rezultati ispita - 18.04.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 18.04.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Upis ocena će biti 25.04.2017. u 10.00 u kabinetu 50.

08
ФЕБ
2017

Rezultati ispita - 07.02.2017

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 07.02.2017. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Upis ocena će biti 22.02.2017. u 10.00 u kabinetu 50.

Rezultati usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

29
ЈАН
2017

Rezultati ispita - 28.01.2017

Studenti koji su prijavili ispit za 28.01.2017. i stekli uslov da ga polože su:

1. Grbović Jovo IT 06/13---------- 9 (85 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

06
СЕП
2016

Rezultati ispita - 06.09.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 06.09.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

30
АВГ
2016

Rezultati ispita - 27.08.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 27.08.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

30
ЈУН
2016

Rezultati ispita - 28.06.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 28.06.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

14
ЈУН
2016

Rezultati ispita - 11.06.2016

Studenti koji su prijavili ispit za 11.06.2016. i stekli uslov da ga polože su:

1. Đorđević Vukašin IT 95/13---------- 6 (60 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

20
АПР
2016

Rezultati ispita - 19.04.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 19.04.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Rezultati usmenog dela ispita mogu se videti ovde.

01
ФЕБ
2016

Rezultati ispita - 30.01.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 30.01.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku da su položili ispit, a u roku od 5 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

31
ЈАН
2016

Rezultati ispita - 29.01.2016

Spisak studenata koji su prijavili ispit za 29.01.2016. i stekli uslov da ga polože može se pogledati ovde.

Studenti koji se nalaze na spisku da su položili ispit, a u roku od 5 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

24
ЈАН
2016

Zbirni rezultati

Spisak studenata koji su ispunili predispitne obaveze i položili kolokvijum može se pogledati ovde.

29
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 29.09.2015

Spisak studenata koji su položili i prijavili ispit može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 3 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

13
СЕП
2015

Rezultati ispita održanog 08.09.2015.

Niko nije položio ispit.

30
АВГ
2015

Zbirni rezultati - septembar 2015

Spisak studenata koji su položili i prijavili ispit može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

30
АВГ
2015

Rezultati usmenog dela ispita održanog 30.08.2015.

Usmeni deo ispita položio je:

1. Davor Bulić 18/10-11-------- 55 bod.

18
ЈУН
2015

Zbirni rezultati - jun 2015

 Spisak studenata koji su položili i prijavili ispit može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ga ne ponište (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

18
ЈУН
2015

Rezultati usmenog dela ispita održanog 16.06.2015.

Rezultati usmenog dela ispita su:

1. Vučković Vladan IT 47/11 --------- 48 bod.

2. Popov Dušan 29/06-11 ----------- 33 bod.

29
АПР
2015

Zbirni rezultati - april 2015

Spisak studenata koji su položili i prijavili ispit može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Doc. dr Marjana Pardanjac

28
АПР
2015

Rezultati usmenog dela ispita održanog 28.04.2015.

Rezultati usmenog dela ispita su:

1. Rašitović Almir IT 43/11 --------- 40 bod.

2. Krstić Stefan 67/09-10 ---------- 41 bod

3. Jaramaz Branko IT 129/12 ------ 49 bod.

Doc. dr Marjana Pardanjac

11
ФЕБ
2015

Zbirni rezultati ispita - januarski ispitni rok

Spisak studenata koji su položili i prijavili ispit može se pogledati ovde.

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Doc. dr Marjana Pardanjac

11
ФЕБ
2015

Rezultati usmenog dela ispita održanog 10.02.2015.

Rezultati usmenog ispita mogu se videti ovde.

04
ФЕБ
2015

Rezultati ispita održanog 31.01.2015.

Ispit su položili:

1. Borovina Radmila IT 137/13 - ocena 9 (85 bodova)

2. Živančević Zlatan IT 84/14 - ocena 6 (55 bodova)

Studenti koji su položili ispit, a u roku od 5 dana ne ponište ispit (slanjem mail-a profesoru), smatra se da su saglasni sa dobijenom ocenom.

Doc. dr Marjana Pardanjac

09
ФЕБ
2015

Rezultati ispita održanog 09.09.2014

Rezultati ispita održanog 09.09.2014. mogu se videti ovde.

Doc. dr Marjana Pardanjac

17
ЈУЛ
2014

Rezultati ispita održanog 08.07.2014

Ispit iz Računarske animacije koji je održan 08.07.2014. položili su sledeći studenti:

R.B.Ime i prezime

Broj

indeksa

  Ukupan broj  

bodova

  Zaključna  

ocena

1.Damir Baba-Alić     16/10-10  9510
2.Ivan MalijarIT 53/08556
3.Saša Krulj51/00-02556
4.Slađana Ličanin51/03-02697
08
ЈУЛ
2014

Rezultati ispita održanog 17.06.2014

Rezultati ispita održanog 17.06.2014 mogu se videti ovde.

13
ЈУН
2014

Rezultati ispita održanog 08.06.2014

Rezultati ispita održanog 08.06.2014 su:

1. Savović Vladimir 04/10-11      55 bodova - ocena 6.

2. Ličanin Slađana   51/03-02 nije položila.

 

17
АПР
2014

Rezultati ispita održanog 15.04.2014

Rezultati aprilskog ispitnog roka održanog 15.04.2014 mogu se videti ovde.

13
АПР
2014

Rezultati ispita održanog 06.04.2014

Položio je:

Pantelić Aleksandar IT 136/13 ukupan broj bodova 85, zaključna ocena 9.

28
ФЕБ
2014

Rezultati ispita održanog 23.02.2014

Položili su:

Lončar Branko IT 140/12 ocena 10

Marinković Slađan IT 132/12 ocena 8

12
ФЕБ
2014

Rezultati ispita iz februarskog roka održanog 11.02.2014.

Rezultati ispita iz februarskog roka mogu se videti na sledećem linku.

Doc. dr Marjana Pardanjac

23
СЕП
2013

Rezultati ispita iz septembarskog roka od 08.09.2013. i 10.09.2013

Rezultati ispita iz septembarskog roka mogu se videti ovde.

21
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita u julskom roku 09.07.2013 i 14.07.2013

Rezultati ispita u julskom ispitnom orku mogu se videti ovde.

03
ЈУЛ
2013

Rezultati ispita u junskom roku 18.06.2013 i 23.06.2013

Rezultati ispita iz kunskog ispitnog roka mogu se videti ovde.

25
АПР
2013

Rezultati ispita u aprilskom roku - 16.04.20113 i 21.04.2013

Rezultati ispita iz aprilskog ispitnog roka mogu se videti ovde.

20
ФЕБ
2013

Rezultati ispita u februarskom roku od 12.02.2013

Rezultati ispita iz februarskog ispitnog roka mogu se videti ovde.

17
ФЕБ
2013

Rezultati ispita u februarskom roku od 10.02.2013

Rezultati ispita iz februarskog ispitnog roka mogu se videti ovde.

05
СЕП
2012

Rezultati ispita u septembarskom roku od 04.09.2012

Rezultati ispita od 04.09.2012 mogu se videti ovde.

12
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita u julskom roku 2012

Rezultati ispita iz julskog ispitnog roka mogu se videti ovde.

01
ЈУЛ
2012

Rezultati ispita u junskom roku 2012

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku mogu se videti ovde.

08
АПР
2012

Rezultati ispita u aprilskom roku 2012

 

Rezultati ispita u aprilskom roku se mogu videti ovde.