Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska animacija


Predispitne obaveze - kolokvijum 3D Studio MAX

Kolokvijum iz poznavanja softvera 3D Studio MAX studenti mogu položiti na dva načina:

1. Polaganjem parcijalnih kolokvijuma na vežbama (svaki nosi 3 boda) iz gradiva savladanog u tom terminu. Ukupan broj brodova je 30 (10x3), a minimalan broj bodova za polaganje kolokvijuma je 15.

2. Polaganjem kolokvijuma, koji će biti zakazan pred svaki ispitni rok, na kom će se izvršiti provera poznavanja softvera 3D Studio MAX iz oblasti koje su pređene na vežbama. Ukupan broj brodova je 30, a minimalan broj bodova za polaganje kolokvijuma je 15.