Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska animacija


Organizacioni oblik izvođenja nastave


Nastava sa izvodi kao auditorna (predavanja) sa fondom časova 2 i laboratorijska (vežbe) takođe sa fondom časova 2.