Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje tekstilnih proizvoda


30
ЈУН
2015

Projektovanje tekstilnih proizvoda JUN 2015

Ime i prezime           Zadaci   Ispit   Prisutnost   Ukupan br. bodova        Ocena
Kristina Petrović             14     12               0                           26              /
Nemanja Ignjatović          8     20               7                           35              /
Nataša Pavlović              41     30               8                           79             8
Jovana Lazović               29     34              10                          73             7
Alisa Isakov                   48     36                6                          90             9