Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje tehnoloških sistema


UVODNA PREDAVANjA
- Pojam i ciljevi projektovanja tehnoloških sistema
- Osnovni pojmovi tehnoloških sistema
- Trendovi razvoja, problemi i stanje u projektovanju tehnoloških sistema i procesa
- Osnovni elementi za projektovanje tehnoloških sistema
 
1. OPŠTE O PROJEKTOVANjU
( Cilj projektovanja, Izgradnja investicionog objekta, Projektni zadatak, Izbor lokacije, Struktura tehnološkog sistema, Tehnicko ekonomski pokazatelji, Uputstva za projektovanje, Proracun mašinsko-tehnološke opreme).
 
2. RASPORED OPREME  PROIZVODNOG SISTEMA
(Rekonstrukcija proizvodnog pogona, P-Q analiza, Prekidni-kontinualni-kombinovani sistemi, Prostorne strukture, Formiranje prostorne strukture, Matrica OD-DO, Metoda trougla, Programi za razmeštaj opreme, Kretanje materijala, Dispozicioni plan, Situacioni plan, Specificnosti rasporeda opreme fleksibilne proizvodnje).
 
3. SNABDEVANjE ENERGIJOM PROIZVODNOG SISTEMA
(Energetske karakteristike proizvodnih procesa, Grejanje provetravanje i otprašivanje, Veštacko osvetlenje.
 
4. OPŠTI I TEHNICKI USLOVI U PROJEKTIMA PROIZVODNOG SISTEMA
(Opšti uslovi izgradnje, Tehnicki uslovi u glavnim projektima).
 
5. PRILOG O PRIMENjENIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU
( Mere zaštite na radu, Zakon o zaštiti na radu, Poseban prilog o primenjenim merama zaštite na radu).
 
6. PLANIRANjE REALIZACIJE INVESTICIONOG PROJEKTA PROIZVODNOG SISTEMA
(Struktuiranje projekta i definisanje ciljeva, Organizacija projekta i analiza planova izgradnje).
 
7. PRIMERI REALIZOVANIH PROIZVODNIH SISTEMA
(Postrojenje za skladištenje, transport i zagrevanje ulja; Postrojenje za skladištenje, zagrevanje i transport sirupa; Projekat za sušenje, transport i skladištenje skroba; Projekat postrojenja za proizvodnju testenina; Posrtojenje za proizvodnju transport i skladištenje šecera.
 
8. PROJEKTOVANjE PROIZVODNIH PROCESA BIOTEHNOLOGIJE
(Razvoj i primena biotehnologije, Proizvodi biotehnologije, Osnovi projektovanja biotehnologije, Biotehnološki procesi u termoenergetici, Proces proizvodnje alkohola, Proces proizvodnje biogasa).
 
9. RACUNARI I NjIHOVA ULOGA U PROJEKTOVANjU PROIZVODNIH SISTEMA