Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje tehnoloških sistema


Uslov za polaganje ispita je uraden i odbranjen projektni zadatak. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.