Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje tehnoloških sistema


Osnovni cilj i zadatak je upoznavanje studenata sa projektovanjem tehnoloških procesa i sistema procesne, hemijske, prehrambene, mašinske i dr. industrija. Takode je cilj da studenti u okviru ovog predmeta ovladaju znanjima vezanim za: planiranje realizacije projekta, pracenje i kontrolu realizacije projekta, kao i metode i tehnike vodenja razvojnih procesa i projekata, u funkciji tehnicko tehnološkog razvoja.