Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


LITERATURA
 
1. Stojadinović, S., C. Bešić,  E. Desnica, Osnovi proizvodnih tehnologija, II prošireno izdanje, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«,  Zrenjanin, 2008.  
2.Stojadinović, S., A. Ljevar, Poznavanje materijala, III prošireno izdanje, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«, Zrenjanin, 2007.
3.Stojadinović, S., J.Pekez,  I. Tasić, Mašinski materijali, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«,  Zrenjanin, 2009. 
4. Plančak, M., D. Vilotić, Tehnologija plastičnog deformisanja, FTN, Novi Sad, 2003.
5. Pešić, M., B. Mišković, V. Milenković, Prerada metala u plastičnom stanju, TMF, Beograd, 1989.
6. Callister, W., Materials science and engineering, John Wiles and Sons, New York, 1997.