Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Proizvodne tehnologije


Priprema studenata za formulisanje, izradu i realizaciju svih teoretskih i prakticnih poduhvata iz oblasti proizvodnih tehnologija. Razvijanje kod studenata smisla za istraživacko-razvojnim i primenjenim istraživanjima, kao i logickog prilaza u korišcenju i rešavanju problema, vezanih za proizvodnju i primenu polufabrikata i gotovih proizvoda.