Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski prevodioci


24
СЕП
2018

Termini realizacije predispitnih obaveza za produženi (oktobarski) ispitni rok

Termini realizacije predispitnih obaveza za produženi (oktobarski) ispitni rok:

Realizacija prvog i drugog kolokvijuma će biti 03.10.2018. u 14:00h u računarskoj laboratoriji 106.
Slanje konačne verzije projekta na pregled i potencijalne korekcije do 01.10.2018. uključujući i navedeni datum. Inicijalne verzije projekata trebaju da se pošalju što pre.
• Do 04.10.2018. (uključujući i navedeni datum) odbrana završenih i prihvaćenih projekata.

Studenti koji realizuju predispitne obaveze mogu izaći na usmeni deo ispita 05.10.2018. u 14:00h kad je isti i zakazan.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

19
СЕП
2018

Termini konsultacija za produženi ispitni rok

Termini konsultacija za produženi ispitni rok :

• Petak, 21.09.2018. od 12h
• Ponedeljak, 24.09.2018. od 12h
• Utorak, 25.09.2018. od 12h

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

03
СЕП
2018

Tabela sa rezultatima je ažurirana

Tabela sa rezultatima je ažurirana. Ukoliko student želi obrazloženje bodova koje je osvojio (ili ima nekih pitanja i nejasnoća povodom istih) isto može realizovati u kabinetu 26 04.09.2018. u 11h ili 05.09.2018. u 11h.

Ažurirana tabela se može pogledati putem sledećeg linka.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

17
ЈУЛ
2018

Poziv za slanje Projektnih (seminarskih) radova

Pozivam studente koji nisu prijavili projekat (seminarski rad) iz predmeta Programski prevodioci da što pre prijave isti a potom isti pošalju na pregled.

Projekat je PREDISPITNA OBAVEZA, nosi maksimalno 30 bodova, a mogu se prijaviti i projekti za 10 i 20 bodova. Za 10 bodova potrebno je formirati funkcionalni skener koji za definisanu sintaksu prepoznaje i štampa tokene. Za 20 bodova su pored prethodno izloženog skenera potrebne i gramatika (parser) i semantičke provere, a za 30 bodova je pored svega prethodno navedenog potrebno i generisanje (prevođenje) koda.

Podsetiću da su definisani rokovi za slanje INICIJALNE verzije projekta za naredne ispitne rokove i više o istim se može pročitati na stranici Tekuće informacije.

Temu projekta studenti mogu izabrati iz liste predloženih tema sa stranice Projekti ili mogu predložiti svoju temu.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

18
ЈУЛ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Septembarski ispitni rok

VEST INICIJALNO OBJAVLJENA : 11.07.2018.

Studenti koji žele da u Septembarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 27.08.2018. da pošalju inicijalnu verzju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, prakičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

DODATNE INFORMACIJE : 18.07.2018.

U Septembarskom ispitnom roku ispitni zadatci se rade u terminu ispita 31.08.2018. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 06.09.2018. a usmeni deo ispita je 07.09.2018. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

18
ЈУЛ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Oktobarski ispitni rok

VEST INICIJALNO OBJAVLJENA : 11.07.2018.

Studenti koji žele da u Oktobarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 10.09.2018. da pošalju inicijalnu verzju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, prakičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

DODATNE INFORMACIJE : 18.07.2018.

U Oktobarskom ispitnom roku ispitni zadatci se rade u terminu ispita 14.09.2018. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 20.09.2018. a usmeni deo ispita je 21.09.2018. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs