Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski prevodioci


17
ЈУЛ
2018

Poziv za slanje Projektnih (seminarskih) radova

Pozivam studente koji nisu prijavili projekat (seminarski rad) iz predmeta Programski prevodioci da što pre prijave isti a potom isti pošalju na pregled.

Projekat je PREDISPITNA OBAVEZA, nosi maksimalno 30 bodova, a mogu se prijaviti i projekti za 10 i 20 bodova. Za 10 bodova potrebno je formirati funkcionalni skener koji za definisanu sintaksu prepoznaje i štampa tokene. Za 20 bodova su pored prethodno izloženog skenera potrebne i gramatika (parser) i semantičke provere, a za 30 bodova je pored svega prethodno navedenog potrebno i generisanje (prevođenje) koda.

Podsetiću da su definisani rokovi za slanje INICIJALNE verzije projekta za naredne ispitne rokove i više o istim se može pročitati na stranici Tekuće informacije.

Temu projekta studenti mogu izabrati iz liste predloženih tema sa stranice Projekti ili mogu predložiti svoju temu.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

18
ЈУЛ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Septembarski ispitni rok

VEST INICIJALNO OBJAVLJENA : 11.07.2018.

Studenti koji žele da u Septembarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 27.08.2018. da pošalju inicijalnu verzju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, prakičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

DODATNE INFORMACIJE : 18.07.2018.

U Septembarskom ispitnom roku ispitni zadatci se rade u terminu ispita 31.08.2018. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 06.09.2018. a usmeni deo ispita je 07.09.2018. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

18
ЈУЛ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Oktobarski ispitni rok

VEST INICIJALNO OBJAVLJENA : 11.07.2018.

Studenti koji žele da u Oktobarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 10.09.2018. da pošalju inicijalnu verzju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, prakičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

DODATNE INFORMACIJE : 18.07.2018.

U Oktobarskom ispitnom roku ispitni zadatci se rade u terminu ispita 14.09.2018. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 20.09.2018. a usmeni deo ispita je 21.09.2018. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs