Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski prevodioci


07
АПР
2020

Uslov za potpis

S obzirom na vanredno stanje, overa semestra će biti definisana institucionalno.

Ukoliko je potrebno da studenti imaju potpise od nastavnika, osnova potpisa je aktivno učešće u nastavi. Nastavne obaveze su: 

- redovna nastava (evidencija sa redovnih časova predavanja i vežbi) - ukupno 4 sedmice je realizovano

- on-line nastava (izrada 2 domaća zadatka) - preostalo gradivo

Kao što je rečeno na prvom času predavanja, dozvoljeno je da student izostane sa 30% ukupne nastave, a svoj izostanak može pravdati zdravstvenom potvrdom ili potvrdom sa posla.

 

 

20
МАР
2020

Ocenjivanje i pracenje napredovanja u okviru ucenja na daljinu

S obzirom na preporuke Ministarstva prosvete Republike Srbije: http://www.mpn.gov.rs/ocenjivanje-i-pracenje-napredovanja-ucenika-tokom-ucenja-na-daljinu/

studenti mogu očekivati zadatke koji će biti dati i koji ulaze u završnu ocenu rada studenta u okviru nastave.

S obzirom na akreditaciju, predviđeno je maksimalno 10 bodova za rad na časovima i domaći zadaci u okviru učenja na daljinu će biti vrednovani u ovom delu.

18
МАР
2020

Plan zadataka za 3. sedmice

Planirano je da bude uradjen zadatak za 16.3. (analiza recenice) i 23.3. (analiza teksta), pa ce studenti dobiti 30.3. zadatak za domaci rad.

17
МАР
2020

Kreirana je Facebook grupa

Za potrebe bolje komunikacije sa studentima, kreirana je Facebook grupa:

Programski prevodioci @ TFZR.

Takođe, studenti mogu da se konsultuju i putem e-maila: ljubica.kazi@gmail.com.

16
МАР
2020

On-line nastavak nastavnog procesa

Na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je donelo odluku o nastavku nastavnog procesa putem on-line načina rada, tj. učenja na daljinu. Za studente generacije 2019/20 biće postavljeni u okviru posebnog odeljka ovog sajta elektronski materijali za predavanja i vežbe, kao i materijali za pripremu kolokvijuma i seminarskog rada.

24
ФЕБ
2020

Aprilski ispitni rok - seminarski rad i kolokvijum

S obzirom da se aprilski ispitni rok održava početkom aprila, rok za dostavljanje MS Word dokumenta seminarskog rada putem e-maila je 16.3.2020., a odbrana se zakazuje nakon odobravanja seminarskog rada, u terminima konsultacija ili na dan ispita.

Za prisustvo na kolokvijumu i radionici, studenti treba da se prijave putem e-maila predmetnom nastavniku do 16.3.2020. Nakon tog datuma ce biti objavljen termin kolokvijuma.

21
ЈАН
2020

Odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok

Odbrana odobrenih seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine realizovaće se u petak 24.1.2020. od 11.30h. Odbrani radova treba da prisustvuju studenti koji su poslali svoj rad e-mailom i koji je potvrđen da je urađen korektno.

Drugi termin odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine je utorak 28.1.2020. od 12h i u tom terminu brane radove studenti koji treba da izvrše korekcije seminarskog rada. Korekcije je potrebno poslati do petka 24.1.2020.

Studenti koji su već odbranili rad mogu doneti rad na CD-u na dan ispita.

17
ЈАН
2020

Januarski ispitni rok - FINALNI Rok za slanje dokumenta seminarskog rada

FINALNI ROK za januarski ispitni rok 2020. godine studenti treba najkasnije u utorak 21.1.2020. da pošalju e-mailom MS Word dokument seminarskog rada.

01
ЈАН
2020

Januarski ispitni rok - Termin kolokvijuma

Za januarski ispitni rok kolokvijum će se održati u utorak 21.1.2020. od 12.00 časova u učionici 29.

18
СЕП
2019

Oktobar 2 ispitni rok - dostavljanje radova

Za ispitni rok Oktobar 2 seminarski rad se dostavlja lično na konsultacijama 23.9.2019. godine od 14.30 časova, kada će se realizovati i odbrana seminarskog rada. Ukoliko je potrebno, studenti će do termina ispita imati mogućnost eventualne popravke rada.

Ponovljeni kolokvijum će se održati 23.9.2019. godine od 16.00 časova u učionici 29.

13
СЕП
2019

Kolokvijum nedelja 15.9. u 12h

Obaveštavaju se studenti koji nemaju položen kolokvijum, a polažu ispit u nedelju 15.9.2019. godine, kolokvijum će se realizovati u terminu od 12 časova. Ispit će se realizovati od 13.45 časova.

01
СЕП
2019

Oktobarski ispitni rok - dostava i odbrana radova, termin kolokvijuma

Rok za slanje word dokumenta seminarskog rada putem e-maila za oktobarski ispitni rok je četvrtak 5.9.2019. do 12 časova.

Odbrane i dostavljanje prihvaćenih radova biće realizovane u terminu konsultacija ponedeljak 9.9.2019. od 14.30 časova.

Ponovljeni kolokvijum u redovnom terminu će se održati u ponedeljak 9.9.2019. od 16.00 časova, a u vikend terminu (samo za zaposlene studente, uz prethodnu najavu) u okviru termina ispita.

31
АВГ
2019

Objava rezultata kolokvijuma i resenih zadataka

U okviru odeljka sa opisom kolokvijuma mogu se videti rešeni zadaci i primeri nerešenih zadataka koji se mogu očekivati u narednim terminima. (LINK)

U okviru odeljka sa ocenama predispitnih obaveza (LINK2) mogu se videti rezultati kolokvijuma za generaciju 2017-18 i 2018-19.

Studenti mogu videti svoje radove u ponedeljak 2.9.2019. od 14.30 časova u terminu konsultacija, radi eventualne korekcije bodova.

28
АВГ
2019

Termin usmenog ispita za septembarski rok 2019.

Teorijski deo ispita (test i usmena odbrana testa) će se za septembarski ispitni rok održati u ponedeljak 2.9.2019. od 16h u učionici 29.

16
ЈУЛ
2019

Konsultacije u vezi kokvijuma

Konsultacije u vezi kolokvijuma ce se odrzati u ponedeljak 26.8.2019. godine od 13 do 14h, kabinet 29a.

15
ЈУЛ
2019

Septembarski ispitni rok - dostavljanje i odbrana radova, termin usmenog ispita

1. Za septembarski ispitni rok najkasnije 19.8.2019. godine studenti treba da dostave putem e-maila SAMO WORD DOKUMENT seminarskog rada (projekta). Odbrane i predaja (na CD-u) odobrenih seminarskih radova će se realizovati 26.8.2019. od 14.30 časova u učionici 29.

2. Kolokvijum će se održati na dan ispita 28.9.2019. godine prema rasporedu prijavljenih studenata. Potrebno je da se studenti prijave najkasnije 26.8.2019. godine putem e-maila.

3. Usmeni deo ispita će se održati u posebnom terminu koji će biti saopšten na dan ispita. 

15
ЈУЛ
2019

Izmene na predmetu od 15.7.2019.

Počev od 15.7.2019. godine realizovane su izmene na predmetu PROGRAMSKI PREVODIOCI.

1. Novi predmetni nastavnik i asistent je doc. dr Ljubica Kazi (ljubica.kazi@gmail.com).

2. S obzirom da je u okviru akreditacije predviđen kolokvijum, studenti rade samo jedan kolokvijum koji objedinjuje gradivo kolokvijuma. S obzirom da je u okviru nastave rađen Mini C kompajler, kolokvijum se sastoji u primeni Mini C kompajlera.

3. S obzirom da je u okviru nastave rađen Mini C kompajler, studenti mogu, ako žele, da promene temu za projekat (seminarski rad) u skladu sa sadržajem realizovane nastave. Dakle, studenti mogu da urade projekat primenom Mini C kompajlera. Studenti koji menjaju temu projekta treba prethodno da najave izmenu teme najkasnije 2 sedmice pre početka ispitnog roka, kako bi imali vremena da urade rad, daju na uvid i proveru, kao i da odbrane rad pre ispita.

4. Studentima važe svi bodovi koje su osvojili kod prethodnog predmetnog nastavnika i studenti mogu da zadrže teme projekata, ako žele.

31
МАЈ
2019

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Programski prevodioci koji je održan 31.05.2019. Rezultati kolokvijuma se mogu videti u embedovanoj tabeli na stranici Rezultati ispita, kolokvijuma i seminarskih radova.

doc. dr. Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

 
24
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 31.05.2019.

Do 31.05.2019. uraditzadatke koji su navedeni u fajlu Vezba10-Domaci.txt u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba10/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadatke uraditi koristeći arhivu micko-upd.zip.

VAŽNA NAPOMENA : U direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba10/ nalaze se programi sa naredbama za koje treba realizovati generisanje koda.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev 
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 19.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

Julskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 26.06.2019. u 14hProjektni (seminarski) radovi se brane do 01.07.2019. a usmeni deo ispita je 03.07.2019. u 14hSve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 05.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Junskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 12.06.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 17.06.2019. a usmeni deo ispita je 19.06.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

17
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 24.05.2019.

Do 24.05.2019. uraditi zadatke koji su navedeni u fajlu Vezba09-Domaci.txt u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba09/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadatke uraditi koristeći arhivu micko-upd.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

10
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 17.05.2019.

Do 17.05.2019. uraditi zadatke koji su navedeni u fajlu Vezba08-Domaci.txt u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba08/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadatke uraditi koristeći arhivu micko-upd.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАЈ
2019

Termin drugog kolokvijuma i raspored studenata po grupama

Drugi kolokvijum iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 31.05.2019. Zbog kapaciteta računarske laboratorije 106, kolokvijum će se realizovati u dva termina. Prva grupa od 12:30 - 14:00, druga grupa od 14:30 - 16:00Student treba da na polaganje kolokvijuma dođe minimalno 15 minuta pre zakazanog termina grupe kojoj isti pripada.

Konsultativna nastava povodom drugog kolokvijuma iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 28.05.2019. od 16:00 u računarskoj laboratoriji 106.

U sledećoj tabeli je podela studenata po grupama.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАЈ
2019

Potpisi za overu semestra

Studenti potpis za overu semestra iz predmeta Programski prevodioci mogu dobiti 24.05.2019. i 31.05.2019. u terminu predavanja. Student po potpis dolazi lično sa popunjenim svim informacijama o ispitu (studijska godina izučavanja predmeta, status predmeta, ESPB bodovi, broj časova za: predavanja, vežbe i drugo).

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

13
АПР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 20.04.2019.

Do 20.04.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba07/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u tekstualnim (*.txt) fajlovima. Zadatke uraditi koristeći arhivu synsem.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

05
АПР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 12.04.2019.

Do 12.04.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba06/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba06-Domaci.txt. Zadatke uraditi koristeći arhivu synsem.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

31
МАР
2019

Termin prvog kolokvijuma i raspored studenata po grupama

Prvi kolokvijum iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 19.04.2019. Zbog kapaciteta računarske laboratorije 106, kolokvijum će se realizovati u dva termina. Prva grupa od 12:30 - 14:00, druga grupa od 14:30 - 16:00Student treba da na polaganje kolokvijuma dođe minimalno 15 minuta pre zakazanog termina grupe kojoj isti pripada.

Konsultativna nastava povodom prvog kolokvijuma iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 16.04.2019. od 16:00 u računarskoj laboratoriji 106.

U sledećoj tabeli je podela studenata po grupama.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

23
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 30.03.2019.

Do 30.03.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba05/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba05.txt. Posebno obratiti pažnju na zadatke 3, 4, 5 i 6 iz sekcije 1.4 fajla /Zbirka MiniC/5_semantika.pdf. Dodatna uputstva za realizaciju navedenih zadataka nalaze se u fajlu Vezba05-Domaci.txt. Zadatke uraditi koristeći arhivu synsem.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

15
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 22.03.2019.

Do 22.03.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba04/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba04.txt. Posebno obratiti pažnju na zadatke 1, 2, 5, 7 i 8 iz sekcije 1.3 fajla /Zbirka MiniC/4_sintaksa.pdf. Zadatke uraditi samo na nivou sintakse koristeći arhivu syntax.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
МАР
2019

Rok za slanje projektnih radova za Aprilski ispitni rok

Studenti koji žele da u Aprilskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 22.03.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Aprilskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 03.04.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 29.03.2019. a usmeni deo ispita je 03.04.2019. u 17h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 18.03.2019.

Do 18.03.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba03/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum i shell skripta koja formira i pokreće parser. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba03.txt. Posebno obratiti pažnju na zadatke iz sekcije 2.4 zbirke zadataka flex&bison.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

01
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 08.03.2019.

Do 08.03.2019. uraditi SVE zadatke, osim zadatka Z1.a, koji se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba02/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum i shell skripta koja formira i pokreće skener. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba02.txt

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

08
ФЕБ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 22.02.2019.

Do početka sledećeg časa, koji će se na osnovu važećeg rasporeda časova realizovati 22.02.2019. uraditi zadatak koji se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba01/ i rešenje istog poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs. Zadatak se nalazi u fajlu Vezba01.txt dok se dijagrami prelaza i dodatne informacije nalaze u fajlu PPVezba01 - Osnova zadatka - Programski prevodioci - Skener.pdf

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

24
ДЕЦ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 16.01.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Januarskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 23.01.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 28.01.2019. a usmeni deo ispita je 30.01.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs