Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski prevodioci


21
АПР
2018

Ažuriranje nastavnog materijala

Repozitorijum predmeta je ažuriran i trenutno sadrži materijale sa svih do sada realizovanih predavanja i vežbi. Unutar sedme vežbe nalazi se i PDF fajl sa dodatnim objašnjenjm (pored 2 prethodno izložena na času) koje se odnosi na način indeksiranja elemenata u pravilu za for petlju.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

04
АПР
2018

Termini kolokvijuma za predmet Programski prevodioci - Školska 2017 / 2018 godina

Prvi kolokvijum iz predmeta Programski prevodioci biće održan 27.04.2018. u trerminu vežbi.
Drugi kolokvijum iz predmeta Programski prevodioci biće održan 25.05.2018. u terminu vežbi.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs