Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski prevodioci


30
СЕП
2022

Upis ocena sa ispita odrzanog 28.9.2022.

Rezultati ispita odrzanog 28.9.2022. mogu se pogledati na stranici sa rezultatima ispita.

Upis ocena u indekse - ponedeljak 3.10.2022. od 8-10h u kabinetu 29a.

25
СЕП
2022

Finalni bodovi ispit 21.9.2022., dopuna i upis ocena

Finalni bodovi sa ispita 21.9.2022. mogu se pogledati sa LINKA.

Studenti koji treba da donesu novi CD (jer nije bio citljiv) ili dopunu dokumentacije treba da to urade u terminu upisa ocena u indekse i zapisnik.

Upis ocena u indekse i zapisnik je u ponedeljak 26.9.2022. od 8-9h u kabinetu 29a.

23
СЕП
2022

Poeni sa ispita 21.9.2022. - deo bodova

Radovi sa ispita 21.9.2022. su delimicno pregledani (sve osim detaljnog bodovanja seminarskog rada). Bodovi se mogu pogledati OVDE.

Finalni bodovi ce biti objavljeni u nedelju 25.9., a upis ocena u indekse u ponedeljak 26.9.2022.

14
СЕП
2022

Produzeni oktobarski ispitni rok (oktobar 2) - rok predaje rada i termini odbrana

Rok dostave radova za produzeni oktobarski ispitni rok (oktobar 2) je 21.9.2022. do 08h, a odbrane ce biti zakazane u terminima od 24-26.9.2022.

01
СЕП
2022

Poeni sa ispita 31.8.2022. i termin upisa ocena

Poeni sa ispita 31.8.2022. mogu se pogledati OVDE.

Upis ocena u indekse ce se realizovati, kao sto je ranije najavljeno, u petak 2.9.2022. u 15h u ucionici 29.

07
ЈУЛ
2022

Septembarski i oktobarski ispitni rok 2022 - rok dostavljanja seminarskog rada i termini odbrana

Za septembarski ispitni rok školske 2021/22, rok dostavljanja seminarskog rada putem e-maila je 19.8.2022. Odbrane prihvaćenih radova će biti realizovane od 22-24.8.2022.

Za oktobarski ispitni rok školske 2021/22, rok dostavljanja seminarskog rada putem e-maila je 9.9.2022. Odbrane prihvaćenih radova će biti realizovane od 12-14.9.2022.

28
ЈУН
2022

Upis ocena u indekse

Upis ocena u indekse sa ispita iz junskog ispitnog roka realizovace se 1.7.2022. od od 15-16h u ucionici 29.

Upis ocena u indekse sa ispita iz julskog ispitnog roka realizovace se 3.7.2022. od 13.45-14.45h u ucionici 29.

27
МАЈ
2022

Bodovi kolokvijuma

Nakon održanog kolokvijuma 27.5.2022. godine, objavljeni su rezultati u odeljku sa bodovima predispitnih obaveza i ispita.

23
МАЈ
2022

Dopunjen konačni spisak za kolokvijum 27.5.2022.

Konačni spisak studenata za polaganje kolokvijuma je dopunjen i može se pogledati OVDE.

20
МАЈ
2022

Konacan spisak za kolokvijum 27.5.2022.

Konačan spisak studenata odnosi se na studente koji su prijavili svoje prisustvo na kolokvijumu 27.5.2022. i može se pogledati OVDE.

Studenti koji nisu na spisku - nisu se prijavili da će prisustvovati kolokvijumu. Ovi studenti će moći da polažu kolokvijum na dan ispita, pod uslovom da su prethodno odbranili seminarski rad.

11
МАЈ
2022

Junski i julski ispitni rok 2022 - rok dostavljanja seminarskog rada

Rok za slanje dokumentacije seminarskog rada putem e-maila radi polaganja ispita u junskom ispitnom roku je do 3.6.2022. do 08h. Planirane online odbrane prihvacenih radova su od 6-10.6.2022.

Rok za slanje dokumentacije seminarskog rada putem e-maila radi polaganja ispita u julskom ispitnom roku je do 17.6.2022. do 08h. Planirane online odbrane prihvacenih radova su od 20-24.6.2022.

10
МАЈ
2022

Preliminarne grupe za kolokvijum - potvrditi prisustvo

Dat je preliminarni spisak studenata po grupama za polaganje kolokvijuma 27.5.2022. godine i može se pogledati OVDE.

Potrebno je da svaki student potvrdi svoje prisustvo u okviru Google ucionice, tj. zadatka za potvrdu prisustva. 

Studenti koji ne potvrde svoje prisustvo mogu polagati kolokvijum na dan ispita, pod uslovom da su prethodno odbranili seminarski rad.

01
АПР
2022

Termini kolokvijuma (grupe naknadno)

Prihvaceni termini kolokvijuma objavljeni su na fakultetskom web sajtu i mogu se pogledati OVDE.

Grupe za polaganje kolokvijuma ce biti objavljene naknadno.

03
МАР
2022

Konsultativna nastava za zaposlene studente - termin

U subotu 5.3.2022. ce biti odrzane dodatne online konsultacije za zaposlene studente sa početkom u 11.00h.

Studenti koji su zainteresovani za prisustvo dodatnim konsultacijama treba da se jave putem e-maila na ljubica.kazi@gmail.com do 4.3.2022. do 16h, kako bi se registrovali za prisustvo.

Google classroom предмет "Љубица Кази - КОНСУЛТАЦИЈЕ"
************************************
Код предмета: bjqxmwk
Google meet link: https://meet.google.com/lookup/cmhqphup3y

28
ФЕБ
2022

Aprilski ispitni rok 2022 - rok dostave seminarskog rada

Za aprilski ispitni rok skolske 2021/22, termin do kada treba predati seminarski rad (dokumentaciju) putem e-maila je 25.3.2022. do 08h.

Za prihvacene radove, online odbrane će biti zakazane u terminima od 28-30.3.2022.

23
СЕП
2021

Oktobar 2 - termin predaje i odbrane radova, termin ispita

Za produzeni oktobarski ispitni rok (oktobar 2), rok za dostavljanje seminarskih radova je subota 25.9.2021. godine do 20h. Odbrane radova se planiraju za ponedeljak 27.9.2021 pocev od 17.30.

Kolokvijum i radionica za studente koji nisu polozili, a odbranili su seminarski rad, ce se odrzati na dan ispita. Prijave za kolokvijum i radionicu poslati predmetnom asistentu do ponedeljka 27.9.2021. do 17h.

Ispit u ispitnom roku Oktobar 2 odrzava se 29.9.2021. u 15h.

21
АВГ
2021

Oktobarski rok - termini predaje i odbrane radova

Za oktobarski ispitni rok termini u vezi radova su:

Predaja radova do 8.9.2021.

Pregled radova do 10.9.2021.

Korekcije radova do 12.9.2021. do 14h.

Odbrane radova 13. i 15.9.2021. online od 17.30h

Kolokvijum ise odrzava na dan ispita, a prijave za prisustvo su do 15.9.2021.

16
АВГ
2021

Septembarski rok - IZMENJENI termini predaje i odbrane radova, najava kolokvijum

Prijem radova do 19.8.2021. do 12h.
Pregled radova do 20.8.2021.
Dostavljanje korigovanih radova do nedelje 22.8. do 14h.
Odbrane 23. i 25.8.2021. od 17.30h

Kolokvijum se održava na dan ispita. Najava prisustva za kolokvijum do 20.8.2021.

16
ЈУН
2021

Julski rok - Produzen rok za slanje seminarskih radova

Pomeren je rok predaje seminarskog rada za julski ispitni rok - umesto do 16.6.2021., rok je ponedeljak 21.6.2021.

Odbrane poslatih i prihvacenih radova ce biti u sredu 23.6.2021. od 17.30 casova. Studenti ciji su radovi prihvaceni ce biti licno, putem emaila,  obavesteni o konkretnim terminima odbrana.
05
ЈУН
2021

Usmeni deo ispita

S obzirom da je prema akreditaciji predviđen usmeni deo ispita, studenti koji su položili probni teorijski test treba da usmeno odgovaraju u terminu ispita. 

Studenti koji rade teorijski test na dan ispita, odmah nakon završenog testa će imati usmeno odgovaranje.

Kompletan ispit (uz prethodno realizovane sve predispitne obaveze) čini teorijski test i usmena odbrana teorijskog testa uz dodatna usmena pitanja. U okviru usmene odbrane moguća je korekcija bodova sa teorijskog testa. 

01
ЈУН
2021

Julski ispitni rok - dostavljanje radova I prijava za kolokvijum

Rok za dostavljanje seminarski radova i prijavu za kolokvijum za julski ispitni rok je do 16.6.2021. do 20h.

24
МАЈ
2021

Kolokvijum i probni teorijski test 28.5.2021. - finalni raspored studenata

Kolokvijum u školskoj 2020/21 godini će se održati u petak 28.5.2021. u učionici 29. 
Termini:
10.45-12.15 - grupa 1      
12.45-14.15 - grupa 2

U terminu 28.5.2021. u trajanju 2 školska časa (2x45min) studenti će dobiti zadatke za praktični kolokvijum i probni teorijski test. U navedenom terminu svi studenti mogu raditi oba dela, nezavisno od predaje seminarskog rada. Poeni sa
kolokvijuma i probnog teorijskog testa se beleže u okviru evidencije rada studenata na predmetu.
Na dan ispita:
1.    Ukoliko su zadovoljni bodovima sa kolokvijuma i probnog teorijskog testa, a blagovremeno (u odgovarajucem terminu za predaju i odbranu, pre termina ispita) predaju i odbrane seminarski rad, studenti na dan ispita dolaze na upis ocene u indeks i zapisnik. Ukoliko student ne prisustvuje ispitu na dan ispita, ocena mu ne može biti upisana u zapisnik i indeks.
2.    Studenti mogu ponovo raditi kolokvijum i teorijski test (ukoliko nisu polagali, nisu položili ili nisu zadovoljni bodovima). Ispit prijavljuju i teorijski test na dan ispita studenti mogu raditi samo ako su predali i odbranili seminarski rad blagovremeno pre termina ispita, prema terminima koji su naznačeni na veb sajtu fakulteta za odgovarajući ispitni rok.

FINALNI SPISAK studenata za polaganje kolokvijuma i probnog teorijskog testa, nakon korekcije, moze se pogledati OVDE.

14
МАЈ
2021

Junski ispitni rok 2021 - IZMENJENI rok predaje radova, termini odbrana i kolokvijuma

Izmenjeni rok za slanje seminarskog rada putem e-maila za junski ispitni rok 2021. godine je 4.6.2021.

Odbrane radova će se realizovati 7.6.2021. i 9.6.2021. od 17.30-19h.

Uslov za izlazak na ispit je urađen i odbranjen seminarski rad. Kolokvijum je predispitna obaveza koja je obavezna, ali se može realizovati na dan ispita (zbog COVID-19 okolnosti).

Prvi termin kolokvijuma je 28.5.2021. prema ranije objavljenom rasporedu. Studenti koji ne polože kolokvijum u tom terminu, mogu polagati kolokvijum na dan ispita. Potrebno je da se studenti prijave putem e-maila za polaganje kolokvijuma na dan ispita najkasnije do 11.6.2021.

09
АПР
2021

Majski ispitni rok 2021 - rok predaje radova

Rok za dostavljanje zavrsenih radova studenata za majski ispitni rok je 28.4.2021. do 20h. Radovi ce biti pregledani do 4.5.2021. do 20h, nakon cega ce studenti imati vremena da poprave radove, ukoliko je potrebno, a odbrane radova će se realizovati najkasnije 7.5.2021. od 15h prema konkretnim dogovorima.

Kolokvijum će se realizovati na dan ispita. Studenti treba da se prijave predmetnom nastavniku najkasnije 7.5.2021. u vezi polaganja kolokvijuma.

06
АПР
2021

Kolokvijum sk 2020/21 i stare generacije - prijava

Obaveštavaju se studenti da je planirano da se održi kolokvijum u školskoj 2020/21 godini u petak 28.5.2021. u više grupa u učionici 29. 

Početni planirani termini su:

10.45-12.15 - grupa 1

12.45-14.15 - grupa 2

Potrebno je da se studenti koji nisu raspoređeni, a planiraju da polažu kolokvijum u ovim terminima da se prijave putem e-maila predmetnom nastavniku radi evidentiranja. Studenti starih generacija i apsolventi takođe se mogu prijaviti. Raspoređeni studenti mogu da se prijave za eventualnu promenu grupe.

Inicijalni spisak studenata za polaganje se može pogledati OVDE.

Rok prijava neraspoređenih studenata, studenata starih generacija ili prijave izmene grupe je do 21.5.2021. do 15h.

31
МАР
2021

Dodatne konsultacije za studente koji nisu polozili ispit

Obavestavaju se studenti koji nisu polozili predmet PROGRAMSKI PREVODIOCI da ce se pocev od 9.4.2021. godine redovno odrzavati posebne konsultacije radi dodatnih uputstava i pomoci u pripremi predispitnih obaveza i ispita.

Na osnovu evidencije studentske sluzbe, posebno su putem e-maila (na njihov licni i @tfzr.rs email nalog) obavesteni studenti koji nisu polozili ovaj predmet i upucen im je poziv da se prikljuce Google ucionici za predmet namenjen za konsultacije kod doc. dr Ljubice Kazi.

Studenti koji su zainteresovani mogu se prikljuciti Google ucionici za konsultacije. Potrebno je da se jave predmetnom nastavniku/asistentu doc. dr Ljubici Kazi.

13
МАР
2021

Konsultativna nastava

Konsultativna nastava ce se odrzati u nedelju 14.3.2021. od 14h na Google meet. Studenti koji zele da se prijave treba da imaju email nalog ime.prezime@tfzr.rs I da zatraze pristupne podatke od predmetnog nastavnika. 

07
МАР
2021

Aprilski ispitni rok 2021 - rok slanja rada i termin kolokvijuma

Za aprilski ispitni rok 2021. godine rok slanja seminarskog rada je 19.3.2021. do 20h. Rok odgovora u vezi kvaliteta seminarskog rada je 22.3.2021, a rok predaje korigovane verzije rada (ukoliko je potrebna korekcija) do 24.3.2021. godine do 12h.

Studenti koji imaju odobren seminarski rad, mogu polagati kolokvijum. S obzirom na epidemioloske uslove, kolokvijum ce se polagati na dan ispita. Potrebno je da se studenti najave za polaganje kolokvijuma najkasnije 24.3.2021. godine do 12h.

05
МАР
2021

Nadoknada nastave

Nadoknada casa od 26.2.2021. ce biti u ponedeljak 8.3.2021. od 16.30 casova u bloku 2 casa predavanja i 2 casa vezbi.

24
ФЕБ
2021

Odlaganje nastave 26.2.2021.

Dana 26.2.2021. nece biti odrzana nastava predavanja i vezbi, zbog sastanaka na Fakultetu u vezi akreditacije.

Nastava ce se redovno odrzati u narednom terminu 5.3.2021. , kada ce se dogovoriti termin nadoknade.

11
ЈАН
2021

Januar 2021 - NOVI rok za slanje seminarskog rada

Za studente koji zele da prisustvuju ispitu u januarskom roku 2021. godine, novi rok za predaju seminarskog rada  je do 18.1.2021. Rok za predaju korigovanih radova je do 26.1.2021.

01
ОКТ
2020

Rezultati ispita od 30.9.2020. - usmeni i upis ocena

Rezultati ispita od 30.9.2020. ukljucujuci i bodove sa seminarskog rada postavljeni su u odeljak sa poenima predispitnih obaveza i ispita.

Dodatni termin usmenog dela ispita za studente koji nisu zadovoljni ocenama organizovan je u petak 2.10.2020. u 12h.

Upis ocena u zapisnik organizovan je u petak 2.10.2020. u 12h.

25
СЕП
2020

Ispit 23.9. - poeni sa ocenom seminarskog rada, termin usmenog ispita i DVA termina upisa ocena

Poeni studenata sk 2019/20 nakon odrzanog teorijskog dela ispita 23.9.2020. (sa ocenama seminarskih radova), mogu se pogledati u odeljku sa ocenama predispitnih obaveza i ispita.

NAPOMENE:

1. S obzirom da su studenti predali finalne verzije radova na dan ispita, nakon provere radi finaliziranja zapisnika utvrdjeno je da pojedini seminarski radovi imaju sitne greske, ali koje je obavezno popraviti. Radovi koji imaju sitne korekcije mogu se predati do nedelje 27.9.2020. u 13.45, kada ce biti finaliziran zapisnik sa ispita od 23.9.2020. Za studente koji nisu izvrsili potrebne popravke do navedenog roka nece biti evidentiran polozen ispit i morace da ponovo polazu ispit u ispitnom roku kada budu zavrsili seminarski rad.

2. Dodatni USMENI DEO ISPITA za studente koji nisu zadovoljni ocenama sa pismenog teorijskog dela ispita realizovace se u petak 25.9.2020. u 12h.

2. DVA TERMINA upisa ocena u zapisnik i indekse: u petak 25.9.2020. u 12h i nedelju  27.9.2020h u 13.45h. 

24
СЕП
2020

Ocene ispita od 23.9.2020. , termin usmenog dela ispita i upisa ocena

U odeljku sa ocenama predispitnih obaveza i ispita nalaze se bodovi sa ispita 23.9.2020. bez ocena seminarskih radova.

Dodatno usmeno odgovaranje studenata koji nisu zadovoljni ocenama organizovano je u petak 25.9.2020. u 12h.

NAPOMENE:

1. Za finalno ocenjivanje radova studenata ima tehnickih poteskoca (ne moze da se procita CD za neke radove).  U toku prepodneva 25.9.2020. realizovace se dodatna provera CD-ova.

2. Upis ocena u zapisnik i indekse će biti realizovan u petak 25.9.2020. u 12h i nedelju 27.9.2020h u 13.45h. 

24
СЕП
2020

Oktobar 2 - termin kolokvijuma, predaje i odbrane radova

Za produzeni oktobarski rok (oktobar 2), kolokvijum, predaja kompletnih seminarskih radova i odbrana realizovace se u ponedeljak 28.9.2020. u 8h.

Za ovaj ispitni rok nije potrebno slati seminarske radove e-mailom (kratak je rok da bi bili pregledani), vec se radovi donose u terminu koji je naznacen, radi pregleda i odbrane.

Za ucesce na kolokvijumu i radionici studenti treba da se prijave putem e-maila najkasnije do 27.9.2020. do 8h.

09
СЕП
2020

Oktobarski ispitni rok - termini predispitnih obaveza (korigovani termini)

Za oktobarski ispitni rok termini za predispitne obaveze:

REDOVAN TERMIN ISPITA 23.9.2020.

1. Prijava za kolokvijum najkasnije do 14.9.2020. do 8h

2. Rok dostavljanja seminarskog rada  putem emaila - 16.9.2020. do 8h

3. Dostavljanje korigovanih verzija seminarskog rada i odbrana - 21.9.2020. u 8h

4. Kolokvijum se realizuje - 21.9.2020. u 8h

TERMIN ISPITA VIKENDOM 27.9.2020.

1. Prijava za kolokvijum - najkasnije do 14.9.2020. do 8h

ROK DOSTAVLJANJA SEMINARSKOG RADA JE 20.9.2020. A DOSTAVLJANJE I ODBRANA RADA JE NA DAN ISPITA, kolokvijum i radionica se realizuju na dan ispita

27
АВГ
2020

Upis ocena sa ispita 26.8.2020. - petak 28.8.2020. u 11h

Ocene sa ispita odrzanog 26.8.2020. mogu se pogledati u odeljku sa ocenama predispitnih obaveza i ispita. 

Upis ocena sa ispita od 26.8.2020. je u petak 28.8.2020. u 11h. 

S obzirom da je na dan ispita realizovan pismeni i usmeni deo teorijskog dela ispita, studenti koji nisu zadovoljni svojim ocenama mogu pogledati svoje radove i bodovanje, kao i ponovo usmeno odgovarati sa dodatnim pitanjima koja nisu bila na ispitu u petak 28.8.2020. u 11h.

17
АВГ
2020

Septembarski ispitni rok - termini predispitnih obaveza

Za septembarski ispitni rok potrebno je dostaviti seminarski rad najkasnije do 19.8.2020.do 9h. Odbrana prihvaćenih seminarskih radova i kolokvijum je u ponedeljak 24.8.2020.u 8h. Obavezna je prijava studenata za prisustvo na kolokvijumu putem emaila najkasnije do 19.8.2020.do 8h.

Napomena:radovi se šalju kao pdf dokumentacija, a izvorni kod se analizira i predaje na dan odbrane. 

POPRAVKE RADOVA poslati najkasnije 22.8.2020. do 20h.

15
ЈУН
2020

IZMENA - Julski ispitni rok - rok dostavljanja seminarskog rada i termin kolokvijuma

U skladu sa izmenom kalendara rada i korigovanim rasporedom ispita za julski rok. IZMENJENI rok za slanje seminarskog rada putem e-maila za julski rok je 29.6.2020. do 12h.

OSTAJE ISTI TERMIN ZA KOLOKVIJUM za julski ispitni rok!

Planirano je da će se kolokvijum za studente će se održati 22.6.2020. od 8.00h.

Rok za prijavljivanje za kolokvijum je 19.6.2020. do 12h. 

Prijavljivanje studenata za kolokvijum je obavezno.

13
ЈУН
2020

Upis ocena - ispit junski rok

Obaveštavaju se studenti da su poeni sa teorijskog ispita postavljeni u okviru odeljka sa poenima studenata sa predispitnih obaveza i ispita. Poeni ocena seminarskih radova biće postavljeni najkasnije u ponedeljak 15.6.2020. 

Ukoliko studenti nisu zadovoljni sa ocenama, mogu dodatno usmeno odgovarati u sredu 17.6.2020. u 13.30h.  

Upis ocena u indekse i zapisnik je u sredu 17.6.2020. od 13.30h - 15.00h. 

18
МАЈ
2020

Junski ispitni rok - rok za dostavljanje seminarskog rada i termin kolokvijuma

S obzirom da važeći raspored ispita, rok za dostavljanje seminarskog rada putem e-maila je 1.6.2020. do 12h. Konsultacije su ponedeljkom i sredom od 13.30 do 15h.

Studenti su obavezni da se najave e-mailom za prisustvo na konsultacijama. 

Kolokvijum će se održati u ponedeljak 1.6.2020. od 08.00-9.00 i od 9.00-10.00h (dve grupe studenata) u učionici 29. 

Prijave za prisustvo na kolokvijumu su obavezne do petka 29.5.2020. do 12h.

15
МАЈ
2020

KOREKCIJA - Aprilski ispitni rok TERMINI PREDISPITNE OBAVEZE

S obzirom da se aprilski ispitni rok održava poslednje sedmice maja 2020,  rok za dostavljanje MS Word dokumenta seminarskog rada (za studente koji izlaze na ispit u aprilskom ispitnom roku) putem e-maila je 20.5.2020., do 12h.

Odbrana odobrenih radova će biti okviru NOVIH TERMINA KONSULTACIJA ponedeljkom i sredom od 13.30-15.00

Kolokvijum će se održati u PETAK 22.5.2020. sa početkom u 13.30h (Ranije najavljen termin ponedeljak 25.5. nije još odobren).

Potrebno je da se studenti prijave za prisustvo na kolokvijumu najkasnije do 20.5.2020., do 12h.

12
МАЈ
2020

Potvrdjen jedan termin blok-nastave vežbi za 18.5.2020.

Uz konsultacije sa prodekanom za nastavu, potvrđeno je da se može održati jedan termin nadoknade nastave vežbi (blok nastava)  - 18.5.2020. u terminu redovnih vežbi od 9.45 do 11.15. To je jedna grupa jer je prijavljeno samo 7 studenata. Za druge termine (sreda i petak) nije još potvrđeno da će se moći održati.

11
МАЈ
2020

Plan redovne blok-nastave u maju 2020

Studenti koji su se prijavili za redovnu nastavu vežbi u maju 2020: Ivana Tornjanski, Nikola Protić, Sonja Okuka, Igor Zuber, Milica Ćorluka, Lara Milutinovic, Radmila Vukelja. Nastava je prvenstveno namenjena pripremi za seminarski rad, uz dodatna objašnjenja gradiva i primera, a takođe i pripremi za kolokvijum.
 
Planirano je da se nastava odvija u 3 termina u računarskoj učionici 29. Planirani termini su od 9.45 u ponedeljak 18.5., sredu 20.5. i u petak 22.5.2020. 
 
S obzirom da je prijavljeno samo 7 studenata, a učionica 29 je velika, nema potrebe za formiranjem više od 1 grupe.
 
Prema preporuci Ministarstva i Instituta za javno zdravlje (pogledati OVDE), studenti i nastavno osoblje treba da obavezno imaju maske na časovima.
 
Napomena: Ako neko od studenata želi, a nije se prijavio, trebalo bi da se javi najkasnije do četvrtka 14.5. do 12h kako bi se najkasnije u petak 15.5.2020. objavili finalni termini.
09
МАЈ
2020

Prijava za redovnu nastavu, kolokvijum i seminarski rad

Obaveštavaju se studenti da je potrebno da se prijave:

- ukoliko žele za prisustvo na redovnoj nastavi, prijave do ponedeljka 11.5. Do 12h. Preporuka Ministarstva je da se nastava nastavi online, ali časovi bi služili za pomoć u izradi seminarskog rada. 

- temu za seminarski rad do ponedeljka 11.5. do 12h, ako planiraju da izađu na ispit u junskom roku

- prijava za kolokvijum do 29.5. Koji se planira da bude održan 1.6.2020. za junski rok. 

08
МАЈ
2020

Dopis Ministarstva u vezi predispitnih obaveza, ispita i potpisa i organizacija nastavka vezbi

Obaveštavaju se studenti da je danas prosleđen, od strane Katedre za informacione tehnologije, dopis Ministarstva u vezi postupanja u periodu završetka školske godine, tj. mera koje se predlažu u odnosu na realizaciju predispitnih obaveza, ispita i potpisa.

DOPIS MINISTARSTVA

Obaveštavam Vas da sam, kao predmetni nastavnik, prijavila potrebu da se održi blok-nastava nadoknade vežbi u računarskoj učionici, kao i da sam najavila potebu za održavanjem kolokvijuma, u skladu sa akreditacijom. Nastavni sadržaji celog semestra su postavljeni na sajt, a predispitne obaveze su već svakako minimizovane i u skladu su sa održanom nastavom. Takođe, dat je spisak tema za seminarske radove različitog nivoa složenosti, prema mogućnostima i interesovanjima studenata.

Raspored nastave (u manjim grupama) će biti organizovan institucionalno ili će, ukoliko ne bude objavljen drugačiji raspored, održati u redovnom terminu ponedeljkom (u 2 termina od 8.00 i 9.45). Smisao nastavnog bloka je pomoć u realizaciji predispitnih obaveza, tako da mogu prisustvovati studenti koji imaju potrebe i mogućnosti za dolaskom na ove časove.

06
МАЈ
2020

Studenti ranijih generacija - status

Prema pravilima Bolonjskog procesa, studenti starijih generacija, koji nisu položili ispit iz predmeta Programski prevodioci, bi mogli da realizuju svoje predispitne obaveze u skladu sa novim konceptom nastave u 2019/20 godini.

Kompletan sadržaj vežbi koje su realizovane u 2019/20 može se naći u odeljku http://www.tfzr.rs/Predmet/programski-prevodioci/ucenje-na-daljinu-201920---elektronski-materijali-za-predavanja-i-vezbe

Obaveze studenata su opisane: http://www.tfzr.rs/Predmet/programski-prevodioci/tekuca-sk-godina-201920---obaveze-studenata-i-ocenjivanje

Za sva dalja uputstva studenti starijih generacija, koji nisu položili ispit iz predmeta Programski prevodioci, treba da se obrate sadašnjem predmetnom nastavniku doc. dr Ljubici Kazi na ljubica.kazi@gmail.com.

 

 

06
МАЈ
2020

Seminarski rad - postavljen kompletan materijal

Postavljen je kompletan materijal za seminarski rad iz predmeta Programski prevodioci za studente koji su pohađali nastavu 2019/20 godine. U okviru veb sajta fakulteta u odeljku za ovaj predmet postavljena su:

1. Uputstva, materijali, opšti tipovi tema seminarskog rada (Tekuca skolska 2019-20, literatura i materijal): LINK

2. Konkretne teme za 1. i 3. tip seminarskog rada na sajt: http://www.tfzr.rs/Predmet/programski-prevodioci/teme-za-seminarski-rad.

Preporučuje se studentima da što pre, a najkasnije do ponedeljka 11.5.2020. prijave teme, kako bi blagovremeno mogli da završe svoje radove. Studenti mogu početi sa radom na seminarskom radu tek kada je tema odobrena i evidentirana.

06
МАЈ
2020

Prijava prisustva na kolokvijumu jun 2020

S obzirom da se očekuje nastavak normalnog rada na fakultetima, planirano je da se kolokvijum održi prve sedmice juna. Potrebno je da se studenti prijave za prisustvo na kolokvijumu najkasnije do 29.5.2020. kako bi se planirao prostor i materijal za realizaciju kolokvijuma. Kolokvijum će se održati na papiru, na osnovu zadataka koje su studenti u toku on-line nastave vežbali praktično u okviru Visual Studio NET C#, a posebno u okviru 2. domaćeg zadatka. Pripremni materijal sa primerima zadataka može se pogledati: http://www.tfzr.rs/Predmet/programski-prevodioci/tekuca-sk-godina-201920---literatura-i-materijal

04
МАЈ
2020

Bodovi sa nastave i uslov za potpis, rok za seminarski rad

Bodovi sa redovne nastave su korigovani, zbog uočenih grešaka. Oba domaća zadatka, koja su uvedena zbog on-line nastave su pregledana. Konačni bodovi u vezi nastave (redovne i online) postavljeni su u sekciji sa ocenama predispitnih obaveza (LINK).

S obzirom na vanredno stanje, studenti koji su ostvarili minimum 50% nastavne aktivnosti mogu očekivati potpis radi overe semestra. Studenti koji nemaju minimum 50% nastavnog angažovanja u semestru, da bi ostvarili uslov za potpis treba da pošalju na e-mail word dokument seminarskog rada najkasnije 29.5.2020. Dakle, neće biti organizovani dodatni domaći zadaci, jer neće biti vremena u toku maja meseca (u ovom periodu prioritet je izrada seminarskog rada).

Prema važećem rasporedu ispita, u junskom ispitnom roku je termin 10.6. i 14.6. (drugi termin). Studenti koji žele da izađu na ispit u junskom ispitnom roku treba da pošalju na e-mail word dokument seminarskog rada najkasnije 1.6.2020.

U finalnoj fazi je skripta za teoriju i praktikum. U narednih nekoliko dana će biti objavljen i primer seminarskog rada, kao i predlog tema i alata.

18
АПР
2020

Okolnosti vanrednog stanja - predispitne obaveze

U zavisnosti od mogućnosti nastavka redovnog rada, biće organizovan kolokvijum, kao i odbrane seminarskog radova. 

Trenutne okolnosti vanrednog stanja ukazuju da će se kolokvijum, kao i odbrane seminarskog radova realizovati na dan ispita, neposredno pre ili posle samog ispita (istog dana ili u neposredno bliskim danima). 

Studenti svakako treba da prate veb sajt fakulteta kako bi bili obavešteni o načinu rada na institucionalnom nivou, a detaljnije će se aktivnosti za svaki predmet uskladiti sa opštim pravilima rada. 

07
АПР
2020

Uslov za potpis

S obzirom na vanredno stanje, overa semestra će biti definisana institucionalno.

Ukoliko je potrebno da studenti imaju potpise od nastavnika, osnova potpisa je aktivno učešće u nastavi. Nastavne obaveze su: 

- redovna nastava (evidencija sa redovnih časova predavanja i vežbi) - ukupno 4 sedmice je realizovano

- on-line nastava (izrada 2 domaća zadatka) - preostalo gradivo

Kao što je rečeno na prvom času predavanja, dozvoljeno je da student izostane sa 30% ukupne nastave, a svoj izostanak može pravdati zdravstvenom potvrdom ili potvrdom sa posla.

 

 

20
МАР
2020

Ocenjivanje i pracenje napredovanja u okviru ucenja na daljinu

S obzirom na preporuke Ministarstva prosvete Republike Srbije: http://www.mpn.gov.rs/ocenjivanje-i-pracenje-napredovanja-ucenika-tokom-ucenja-na-daljinu/

studenti mogu očekivati zadatke koji će biti dati i koji ulaze u završnu ocenu rada studenta u okviru nastave.

S obzirom na akreditaciju, predviđeno je maksimalno 10 bodova za rad na časovima i domaći zadaci u okviru učenja na daljinu će biti vrednovani u ovom delu.

18
МАР
2020

Plan zadataka za 3. sedmice

Planirano je da bude uradjen zadatak za 16.3. (analiza recenice) i 23.3. (analiza teksta), pa ce studenti dobiti 30.3. zadatak za domaci rad.

17
МАР
2020

Kreirana je Facebook grupa

Za potrebe bolje komunikacije sa studentima, kreirana je Facebook grupa:

Programski prevodioci @ TFZR.

Takođe, studenti mogu da se konsultuju i putem e-maila: ljubica.kazi@gmail.com.

16
МАР
2020

On-line nastavak nastavnog procesa

Na osnovu odluke o proglašenju vanrednog stanja, Ministarstvo prosvete Republike Srbije je donelo odluku o nastavku nastavnog procesa putem on-line načina rada, tj. učenja na daljinu. Za studente generacije 2019/20 biće postavljeni u okviru posebnog odeljka ovog sajta elektronski materijali za predavanja i vežbe, kao i materijali za pripremu kolokvijuma i seminarskog rada.

24
ФЕБ
2020

Aprilski ispitni rok - seminarski rad i kolokvijum

S obzirom da se aprilski ispitni rok održava početkom aprila, rok za dostavljanje MS Word dokumenta seminarskog rada putem e-maila je 16.3.2020., a odbrana se zakazuje nakon odobravanja seminarskog rada, u terminima konsultacija ili na dan ispita.

Za prisustvo na kolokvijumu i radionici, studenti treba da se prijave putem e-maila predmetnom nastavniku do 16.3.2020. Nakon tog datuma ce biti objavljen termin kolokvijuma.

21
ЈАН
2020

Odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok

Odbrana odobrenih seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine realizovaće se u petak 24.1.2020. od 11.30h. Odbrani radova treba da prisustvuju studenti koji su poslali svoj rad e-mailom i koji je potvrđen da je urađen korektno.

Drugi termin odbrane seminarskih radova za januarski ispitni rok 2020. godine je utorak 28.1.2020. od 12h i u tom terminu brane radove studenti koji treba da izvrše korekcije seminarskog rada. Korekcije je potrebno poslati do petka 24.1.2020.

Studenti koji su već odbranili rad mogu doneti rad na CD-u na dan ispita.

17
ЈАН
2020

Januarski ispitni rok - FINALNI Rok za slanje dokumenta seminarskog rada

FINALNI ROK za januarski ispitni rok 2020. godine studenti treba najkasnije u utorak 21.1.2020. da pošalju e-mailom MS Word dokument seminarskog rada.

01
ЈАН
2020

Januarski ispitni rok - Termin kolokvijuma

Za januarski ispitni rok kolokvijum će se održati u utorak 21.1.2020. od 12.00 časova u učionici 29.

18
СЕП
2019

Oktobar 2 ispitni rok - dostavljanje radova

Za ispitni rok Oktobar 2 seminarski rad se dostavlja lično na konsultacijama 23.9.2019. godine od 14.30 časova, kada će se realizovati i odbrana seminarskog rada. Ukoliko je potrebno, studenti će do termina ispita imati mogućnost eventualne popravke rada.

Ponovljeni kolokvijum će se održati 23.9.2019. godine od 16.00 časova u učionici 29.

13
СЕП
2019

Kolokvijum nedelja 15.9. u 12h

Obaveštavaju se studenti koji nemaju položen kolokvijum, a polažu ispit u nedelju 15.9.2019. godine, kolokvijum će se realizovati u terminu od 12 časova. Ispit će se realizovati od 13.45 časova.

01
СЕП
2019

Oktobarski ispitni rok - dostava i odbrana radova, termin kolokvijuma

Rok za slanje word dokumenta seminarskog rada putem e-maila za oktobarski ispitni rok je četvrtak 5.9.2019. do 12 časova.

Odbrane i dostavljanje prihvaćenih radova biće realizovane u terminu konsultacija ponedeljak 9.9.2019. od 14.30 časova.

Ponovljeni kolokvijum u redovnom terminu će se održati u ponedeljak 9.9.2019. od 16.00 časova, a u vikend terminu (samo za zaposlene studente, uz prethodnu najavu) u okviru termina ispita.

31
АВГ
2019

Objava rezultata kolokvijuma i resenih zadataka

U okviru odeljka sa opisom kolokvijuma mogu se videti rešeni zadaci i primeri nerešenih zadataka koji se mogu očekivati u narednim terminima. (LINK)

U okviru odeljka sa ocenama predispitnih obaveza (LINK2) mogu se videti rezultati kolokvijuma za generaciju 2017-18 i 2018-19.

Studenti mogu videti svoje radove u ponedeljak 2.9.2019. od 14.30 časova u terminu konsultacija, radi eventualne korekcije bodova.

28
АВГ
2019

Termin usmenog ispita za septembarski rok 2019.

Teorijski deo ispita (test i usmena odbrana testa) će se za septembarski ispitni rok održati u ponedeljak 2.9.2019. od 16h u učionici 29.

16
ЈУЛ
2019

Konsultacije u vezi kokvijuma

Konsultacije u vezi kolokvijuma ce se odrzati u ponedeljak 26.8.2019. godine od 13 do 14h, kabinet 29a.

15
ЈУЛ
2019

Septembarski ispitni rok - dostavljanje i odbrana radova, termin usmenog ispita

1. Za septembarski ispitni rok najkasnije 19.8.2019. godine studenti treba da dostave putem e-maila SAMO WORD DOKUMENT seminarskog rada (projekta). Odbrane i predaja (na CD-u) odobrenih seminarskih radova će se realizovati 26.8.2019. od 14.30 časova u učionici 29.

2. Kolokvijum će se održati na dan ispita 28.9.2019. godine prema rasporedu prijavljenih studenata. Potrebno je da se studenti prijave najkasnije 26.8.2019. godine putem e-maila.

3. Usmeni deo ispita će se održati u posebnom terminu koji će biti saopšten na dan ispita. 

15
ЈУЛ
2019

Izmene na predmetu od 15.7.2019.

Počev od 15.7.2019. godine realizovane su izmene na predmetu PROGRAMSKI PREVODIOCI.

1. Novi predmetni nastavnik i asistent je doc. dr Ljubica Kazi (ljubica.kazi@gmail.com).

2. S obzirom da je u okviru akreditacije predviđen kolokvijum, studenti rade samo jedan kolokvijum koji objedinjuje gradivo kolokvijuma. S obzirom da je u okviru nastave rađen Mini C kompajler, kolokvijum se sastoji u primeni Mini C kompajlera.

3. S obzirom da je u okviru nastave rađen Mini C kompajler, studenti mogu, ako žele, da promene temu za projekat (seminarski rad) u skladu sa sadržajem realizovane nastave. Dakle, studenti mogu da urade projekat primenom Mini C kompajlera. Studenti koji menjaju temu projekta treba prethodno da najave izmenu teme najkasnije 2 sedmice pre početka ispitnog roka, kako bi imali vremena da urade rad, daju na uvid i proveru, kao i da odbrane rad pre ispita.

4. Studentima važe svi bodovi koje su osvojili kod prethodnog predmetnog nastavnika i studenti mogu da zadrže teme projekata, ako žele.

31
МАЈ
2019

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma

Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Programski prevodioci koji je održan 31.05.2019. Rezultati kolokvijuma se mogu videti u embedovanoj tabeli na stranici Rezultati ispita, kolokvijuma i seminarskih radova.

doc. dr. Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

 
24
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 31.05.2019.

Do 31.05.2019. uraditzadatke koji su navedeni u fajlu Vezba10-Domaci.txt u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba10/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadatke uraditi koristeći arhivu micko-upd.zip.

VAŽNA NAPOMENA : U direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba10/ nalaze se programi sa naredbama za koje treba realizovati generisanje koda.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev 
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Julski ispitni rok

Studenti koji žele da u Julskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 19.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

Julskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 26.06.2019. u 14hProjektni (seminarski) radovi se brane do 01.07.2019. a usmeni deo ispita je 03.07.2019. u 14hSve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

22
МАЈ
2019

Rok za slanje projektnih radova za Junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 05.06.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Junskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 12.06.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 17.06.2019. a usmeni deo ispita je 19.06.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

17
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 24.05.2019.

Do 24.05.2019. uraditi zadatke koji su navedeni u fajlu Vezba09-Domaci.txt u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba09/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadatke uraditi koristeći arhivu micko-upd.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

10
МАЈ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 17.05.2019.

Do 17.05.2019. uraditi zadatke koji su navedeni u fajlu Vezba08-Domaci.txt u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba08/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadatke uraditi koristeći arhivu micko-upd.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАЈ
2019

Termin drugog kolokvijuma i raspored studenata po grupama

Drugi kolokvijum iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 31.05.2019. Zbog kapaciteta računarske laboratorije 106, kolokvijum će se realizovati u dva termina. Prva grupa od 12:30 - 14:00, druga grupa od 14:30 - 16:00Student treba da na polaganje kolokvijuma dođe minimalno 15 minuta pre zakazanog termina grupe kojoj isti pripada.

Konsultativna nastava povodom drugog kolokvijuma iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 28.05.2019. od 16:00 u računarskoj laboratoriji 106.

U sledećoj tabeli je podela studenata po grupama.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАЈ
2019

Potpisi za overu semestra

Studenti potpis za overu semestra iz predmeta Programski prevodioci mogu dobiti 24.05.2019. i 31.05.2019. u terminu predavanja. Student po potpis dolazi lično sa popunjenim svim informacijama o ispitu (studijska godina izučavanja predmeta, status predmeta, ESPB bodovi, broj časova za: predavanja, vežbe i drugo).

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

13
АПР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 20.04.2019.

Do 20.04.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba07/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u tekstualnim (*.txt) fajlovima. Zadatke uraditi koristeći arhivu synsem.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

05
АПР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 12.04.2019.

Do 12.04.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba06/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba06-Domaci.txt. Zadatke uraditi koristeći arhivu synsem.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

31
МАР
2019

Termin prvog kolokvijuma i raspored studenata po grupama

Prvi kolokvijum iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 19.04.2019. Zbog kapaciteta računarske laboratorije 106, kolokvijum će se realizovati u dva termina. Prva grupa od 12:30 - 14:00, druga grupa od 14:30 - 16:00Student treba da na polaganje kolokvijuma dođe minimalno 15 minuta pre zakazanog termina grupe kojoj isti pripada.

Konsultativna nastava povodom prvog kolokvijuma iz predmeta Programski prevodioci realizovaće se 16.04.2019. od 16:00 u računarskoj laboratoriji 106.

U sledećoj tabeli je podela studenata po grupama.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

23
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 30.03.2019.

Do 30.03.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba05/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba05.txt. Posebno obratiti pažnju na zadatke 3, 4, 5 i 6 iz sekcije 1.4 fajla /Zbirka MiniC/5_semantika.pdf. Dodatna uputstva za realizaciju navedenih zadataka nalaze se u fajlu Vezba05-Domaci.txt. Zadatke uraditi koristeći arhivu synsem.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

15
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 22.03.2019.

Do 22.03.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba04/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba04.txt. Posebno obratiti pažnju na zadatke 1, 2, 5, 7 i 8 iz sekcije 1.3 fajla /Zbirka MiniC/4_sintaksa.pdf. Zadatke uraditi samo na nivou sintakse koristeći arhivu syntax.zip.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

14
МАР
2019

Rok za slanje projektnih radova za Aprilski ispitni rok

Studenti koji žele da u Aprilskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 22.03.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Aprilskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 03.04.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 29.03.2019. a usmeni deo ispita je 03.04.2019. u 17h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

09
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 18.03.2019.

Do 18.03.2019. uraditi sve zadatke, koji se nalaze u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba03/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum i shell skripta koja formira i pokreće parser. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba03.txt. Posebno obratiti pažnju na zadatke iz sekcije 2.4 zbirke zadataka flex&bison.

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

01
МАР
2019

Zadatak koji treba realizovati do 08.03.2019.

Do 08.03.2019. uraditi SVE zadatke, osim zadatka Z1.a, koji se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba02/ i rešenja istih u vidu jedne arhive poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs i pri tome voditi računa da se za rešenje svakog zadatka napravi zaseban direktorijum i shell skripta koja formira i pokreće skener. Zadaci se nalaze u fajlu Vezba02.txt

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

08
ФЕБ
2019

Zadatak koji treba realizovati do 22.02.2019.

Do početka sledećeg časa, koji će se na osnovu važećeg rasporeda časova realizovati 22.02.2019. uraditi zadatak koji se nalazi u repozitorijumu predmeta u direktorijumu /Vezbe - 2018 - 2019/Vezba01/ i rešenje istog poslati predmetnom profesoru / asistentu na mail pecev@tfzr.uns.ac.rs. Zadatak se nalazi u fajlu Vezba01.txt dok se dijagrami prelaza i dodatne informacije nalaze u fajlu PPVezba01 - Osnova zadatka - Programski prevodioci - Skener.pdf

Link do repozitorijuma : PP - 2018 - 2019 - Repozitorijum

Spomenuti zadatak se računa u aktivnost studenta.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs

24
ДЕЦ
2018

Rok za slanje projektnih radova za Januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku izađu na usmeni deo ispita iz pretmeta Programski prevodioci moraju najkasnije do 16.01.2019. da pošalju inicijalnu verziju projektnog (seminarskog) rada na pregled predmetnom profesoru / asistentu. Ukoliko projekat (seminarski rad) poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, praktičnu realizaciju i kompleksnost i sa aspekta teoretskog dela zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog. U suprotnom rad će biti vraćen studentu sa smernicama za dalju doradu.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra.

U Januarskom ispitnom roku ispitni zadaci se rade u terminu ispita 23.01.2019. u 14h. Projektni (seminarski) radovi se brane do 28.01.2019. a usmeni deo ispita je 30.01.2019. u 14h. Sve navedene aktivnosti biće realizovane u računarskoj laboratoriji 106.

doc. dr Predrag Pecev
pecev@tfzr.uns.ac.rs