Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici i metode programiranja 1


Ocena znanja

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze     poena   Završni ispit     poena
praktična nastava 10 pismeni ispit 30
kolokvijum-i 30 usmeni ispit 30