Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici 2


Opšte informacije

Studijski program : Informatičko inženjerstvo (osnovne akademske studije), Informatika u obrazovanju (osnovne akademske studije)

Status predmeta: obavezni

Godina: III, Semestar: V

Broj časova  aktivne nastave: 60, Teorijska nastava: 30, Praktična nastava: 30

Broj ESPB: 5

Predmetni nastavnik: Doc. dr Branko Markoski, email: markonins@yahoo.com