Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Priprema proizvodnje


19
МАР
2020

Osnovni podaci

Predmetni nastavnik: prof. dr Ljiljana Radovanovićljiljana.radovanovic@tfzr.rs

Predmetni saradnik: MSc Mića Đurđev, micadjurdjev@gmail.com