Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Principi projektovanja mašina


Izrada racunskih zadataka i primera za oblasti obuhvacene teorijskim delom nastave. Modelovanje oblika delova i sklopova primenom racunara.