Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Principi projektovanja mašina


Osnove teorije projektovanja mašina. Cvrstoca i pouzdanost delova mašina. Dinamicka, površinska, strukturna cvrstoca. Uticajni faktori, analiza napona. Dimenzioni i kontrolni proracun. Aksijalno naprezanje tela. Uvijanje. Cisto savijanje. Savijanje silama. Elasticne linije. Izvijanje. Složena naprezanja. Frikcioni, remeni i lancani prenosnici. Geometrijske i kinematske osobenosti cilindricnih, konicnih i hiperbolicnih zupcastih parova. Osovine i vratila. Ležište. Opšte osobine kliznih ležiša. Proracun nosivosti. Sklopovi prenosnika i spojnice. Osobenosti spojnica i principi izbora. Metodika koncipiranja  idejnog rešenja