Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Principi projektovanja mašina


PRINCIPI PROJEKTOVANJA MAŠINA

 1. Opšta načela u projektovanju i konstruisanju mašina - osnovni pojmovi i termini
 2. Standardizacija - uloga standardizacije; standardni brojevi, primena standardnih brojeva
 3. Označavanje materijala
 4. Tolerancije dužinskih mera - osnovni pojmovi; tolerancije unutrašnjih mera; tolerancije spoljšnjih mera; položaji tolerancijskih polja
 5. Tolerancije dužinskih mera - izbor vrste naleganja, primeri preporučenih naleganja; sistemi naleganja; označavanje tolerancija
 6. Geometrijske tolerancije; tolerancije kvaliteta površine – površinska hrapavost; zavisnost između tolerancija, hrapavosti površine i načina obrade
 7. Opterećenje mašinskih delova - vrste, poreklo, raspodela
 8. Naprezanja i naponi u delovima mašina - normalna naprezanja, tangencijalna naprezanja,  Hukov zakon
 9. Aksijalna naprezanja - zatezanje i pritisak
 10. Smicanje
 11. Uvijanje
 12. Savijanje
 13. Izvijanje
 14. Dopuštena naprezanja – kritični i dozvoljeni naponi, stepen sigurnosti i njihove vrednosti
 15. Dijagram ,  - (napon – izduženje)
 16. Karakteristike materijala pri statičkom i dinamičkom opterećenju, dinamička izdržljivost – opšti pojmovi, Smitov dijagram, Velerova kriva
 17. Podela mašinskih elemenata
 18. Zavrtnji -  osnovni pojmovi, zadatak, vrste (grupe), osnovni proračun zavrtnjeva
 19. Klinovi - osnovni pojmovi, zadatak, vrste, osnovni proračun klinova
 20. Prenosnici snage- opšta podela, vrste, prenosni odnos, stepen korisnosti
 21. Zupčasti prenosnici snage - osnovne podele, primena, materijal,održavanje, osnovni proračun
 22. Lančani i kaišni (remeni) prenosnici - osnovne podele, primena, materijal,održavanje, osnovni proračun
 23. Elementi obrtnog kretanja - Vratila (osnovni pojmovi, zadatak, materijal, osnovni proračun)
 24. Elementi obrtnog kretanja - Osovine i osovinice (osnovni pojmovi, zadatak, materijal, osnovni proračun)
 25. Spojnice - osnovni pojmovi, zadatak, vrste, osnovni proračun
 26. Ležaji i ležišta - zadatak, vrste, uporedna anliza
 27. Ležaji i ležišta- klizni ležaji, materijali, proračun
 28. Ležaji i ležišta - kotrljajni ležaji, statička i dinamička nosivost ležaja, trajnost - vek ležaja
 29. Maziva i podmazivanje osnovnih mašinskih elemanata
 30. Projektovanje primenom računara - proračun mašinskih elemenata i sklopova pomoću računara