Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Principi projektovanja mašina


Primeniti principe mehanike i drugih disciplina proizvodnih procesa na projektovanje komponenata i kompletnih mašina koje treba da zadovolje zadate funkcionalne zahteve. Osposobiti studenta za sintezu i analizu glavnog projekta mašine.