Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Prikupljanje, priprema bušotinskih fluida i ekološka bezbednost


18
ФЕБ
2019

Osnovni podaci o predmetu

 

Predmetni nastavnik: doc.dr. Snežana Filip

Konsultacije: sreda 11.00 - 12.00

četvrtak 13.00 - 14.30