Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pouzdanost mašina


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Performanse pouzdanosti. Performanse pogodnosti održavanja. Performanse logističke podrške. Funkcije raspodele u oblasti pouzdanosti. Procena zakona raspodele pokazatelja pouzdanosti. Metode određivanja funkcije raspodele. JUS IEC 300-1/ISO 9000-4. Konstruisanje mašina s obzirom na pouzdanost. Primeri proračuna pouzdanosti složenih mašina.

Praktična nastava

Rešavanje praktičnih zadataka iz nastavnih jedinica navedenih za teorijsku nastavu