Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna matematika


Organizacioni oblik izvodenja predavanja i vežbi

Predavanja su auditorna za sve studente. Vežbe su auditorne i sastoje se u primeni teorije na rešavanje problema i zadataka.