Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna matematika


Obaveze studenata

OBAVEZE STUDENATA. Prisustvovanje nastavi.

 

USLOV za dobijanje potpisa u upisnici je prisustvo nastavi. Potpis je uslov za sticanje prava izlaska na ispit.