Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna etika i pravo