Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna etika i pravo


Predispitne obaveze

Predispitne obaveze:

  • Aktivnosti u toku predavanja (5 poena)
  • Seminarski rad (20 poena). Teme za seminarski rad link. Moguće je raditi u grupi do 3 člana. Potrebno je da prijavite željenu temu (precrtane teme su zauzete). Seminarski rad nakon što bude odobren, brani se javno. Termini odrane seminarkih radova nalaze se na link, gde su i teme seminarskih radova.
  • Kolokvijum (40 poena).  I kolokvijum 21.12.2022. II kolokvijum 28.12.2022. u terminu predavanja.
  • Praktična nastava (5 poena)

Završni ispit

  • Usmeni deo ispita (30 poen)
Ispitna pitanja nalaze se na sledećem link