Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna etika i pravo


06
ОКТ
2022

Opšte informacije

Студијски програм: Инжењерски менаџмент

Година студија: трећа

Семестар:  зимски

Број часова: 2+2

Назив предмета: Пословно право и етика

Предавања: Доц. др Мила Кавалић

Вежбе: Доц. др Мила Кавалић

Облици рада: предавања и вежбе