Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna administracija


10
ЈУН
2015

Rezultati kolokvijuma, 28.05.2015.

Tešić Nemanja IT 79/11, ocena 10

Glumičić Gordana IT 35/11, ocena 10

Jovin Ivana IT 36/11, ocena 10

Dragić Jelena IT 54/11, ocena 9

Aćamović Vladimir IT 28/11, ocena 8

Denijel Dragomir IT 17/11, ocena 8

Podsećaju se studenti da moraju predati seminarske radove da bi se formirala konačna ocena.

12
ФЕБ
2014

Rezultati ispita januarsko-februarski rok 2013-14

Poslovna administracija

 

1. Jovana Rodic   31/09-10       ocena : 8 (osam)

2. Igor Pilipović    41/09-10       ocena : 5 (pet)

26
ЈУН
2013

Rezultati - junski rok 2013

 

REZULTATI TESTA IZ POSLOVNE ADMINISTRACIJE

 

Biorac lazar 9 (85 b)

Ilić Saša 9 (87 b)

Jašin Igor 8 (79 b)

Kiselički Aleksandar 10 (100 b)

Mešter Elvira 10 (100 b)

Nikolić Branislava 10 (95 b)

Nožinić Dalibor 9 (90 b)

Petrov Nikola 10 (95 b)

Pilipović Igor 5 (45 b)

Popović Ivana 10 (95 b)

Stevanović Bojan 9 (85 b)