Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagoška psihologija


25
СЕП
2019

O predmetu

Osnovne akademske studije – Informatika i tehnika u obrazovanju

 

Ime nastavnika: Prof. dr Đurđa Grijak

Status predmeta : obavezan 

Oblik nastave: predavanja i vežbe ( 2 + 2 )

Trajanje: jedan semestar (IV sem. )

Šifra predmeta : OAS089

24
МАР
2020

Predispitne obaveze

1. Seminarski rad

Dosije učenika - 20 bodova 

Uputstvo za izradu dosijeа učenika

Literatura: 

1. Grijak, Đ. (2019). Učenik - razvoj i učenje. Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". 

2. Anderson, L.W.(Ur.) Nastava orijentisana na učenje, 2013, Solun: CDRSEE. strane: 51-69, 75-95, 101-125, 131-156, 161-183.

 

2. Kolokvijumi

Kolokvijum 1 - Razvojna psihologija - 30 bodova (deo Razvoj u knjizi)

Kolokvijum 2 - Pedagoška psihologija - o učeniku - 30 bodova (deo Učenje u knjizi)

Literatura: 

Grijak, Đ. (2019). Učenik - razvoj i učenje. Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin". 

 

3. Prezentacije

Prezentacije - spisak pitanja o nastavi (student bira 5 pitanja i način njihove prezentacije) - 20 bodova 

Literatura:

Anderson, L.W.(Ur.) Nastava orijentisana na učenje, 2013, Solun: CDRSEE. strane: 51-69, 75-95, 101-125, 131-156, 161-183.