Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovni principi upravljanja vodama


21
НОВ
2018

Rezultati 1. kolokvijuma održanog 13.11.2018.

link

05
ОКТ
2017

Rrezultati ispita 4.10.2017

link

19
СЕП
2017

Rezultati ispita - oktobar 2017

link

24
АВГ
2017

Rezultati ispita 23.08.2017.

link

04
ДЕЦ
2015

Rezultati I kolokvijuma održanog 1.12.2015.

link