Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi naftnog i gasnog poslovanja


29
ЈАН
2018

Termin usmenog

Usmeni iz ovog predmeta će započeti 29.01.2018 u 9 sati, u kabinetu 25.

Ko ne želi da polaže usmeni potrebno je da se pojavi u naznačenom terminu i da mu se upiše ocena iz pismenog i predispitnih aktivnosti.