Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove tehnologije i tehnološki kompleksi (koji su uključeni u struku)


21
МАР
2021

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: Doc. dr Snežana Filip

Kabinet: 32

Saradnik u nastavi: Isidora Popov

Kabinet: 32

e-mail: isidora.popov@tfzr.rs