Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove mašinstva


Teorijska nastava
Osnovi tehnoloških postupaka livenja, deformisanja i tremičke obrade. Osnovi tehnoloških postupka struganja, glodanja, rezanja i bušenja. Mašinski elementi za spajanje. Frikcioni, remeni i lančani prenosnici. Osovine i vratila. Ležišta. Sklopovi prenosnika i spojnice. Cevi i cevni zatvarači. Proračuni odgovarajućih parametara određenih mašinskih elemenata.
Praktična nastava
Izrada zadataka i primera za oblasti obihvaćene teorijskim delom nastave. Stručna praksa: poseta fabrikama za dobijanje, preradu i obradu metalnih i nemetalnih materijala.