Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove mašinstva


1. Stojadinović, S., C. Bešić, E. Desnica, Osnovi proizvodnih tehnologija, II prošireno izdanje, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«, Zrenjanin, 2008.

2. Stojadinović, S., J. Pekez, I.Tasić,  Mašinski materijali, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«, Zrenjanin, 2009.

3. Ž. Adamović,  Desnica, E., Principi projektovanja mašina, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2006.

4. Vitas, D., M. Trbojević, Mašinski elementi I, II i III, Naučna knjiga, Beograd, 1985.