Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove mašinstva


ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA

 OSNOVI MAŠINSTVA

1.     Korelacija svojstava kristalne strukture i stanja datog materijala, kao sistema             

2.     Fe-Fe3C dijagram, kao osnova termo-mehaničke obrade čelika                    

3.     Proizvodnja sirovog gvožđa u visokoj peći    

4.      Osnovi proizvodnje čelika u konvertoru       

5.     Livenje, kokile i peščani kalupi                      

6.     Ulivni sistem                                                

7.     Vrste livenja                                                 

8.     Deformacija i parametri deformacije              

9.     Uslovi nastanka plastične deformacije           

10. Parametri obradivosti                                   

11. Valjanje                                                        

12. Presovanje ekstrudiranjem                   

13. Izvlačenje                                                     

14. Kovanje                                             

15.  Optimizacija kristalne strukture dvostrukom α/γ tarnsformacijom        

16.  Martenzitna transformacija i poboljšanje čelika                            

17.  Disperzno i taložno ojačavanje                     

18. Otvrdnjavanje površine čelika ugljenikom      

19.  Otvrdnjavanje površine čelika azotom 

20. Termo-mehanička obrada legura                  

21. Mašinski sistemi i mašinski elementi              

22. Elementi za prenos snage                              

23. Elementi za spajanje                                      

24. Elementi za prenos obrtnog kretanja              

25. Materijali za izradu vratila i zupčanika

26. Ležišta za reduktore                                     

 

Zrenjanin, 14.01.2010.                         Prof. dr Slobodan Stojadinović