Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove mašinstva


Osnovni cilj i zadatak je da se studenti, koji slušaju ovaj predmet, pripreme za formulisanje, izradu i realizaciju svih teoretskih i prakticnih poduhvata iz oblasti osnova mašinstva. Takode je cilj da se studenti u okviru ovog predmeta osposobe za samostalno i timsko pracenje razvoja novih tehnologija, posebno u oblasti mašinstva.