Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove kriptografije


Metode izvodjenja nastave

Verbalno-tekstualna, ilustrativno-demonstrativna, laboratorijsko-eksperimentalna. Izlaganje, dijalog, grafički prikazi, demostracije sofvtera, rad na računaru.