Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove internet marketinga i e-trgovine


Rok za slanje projekta

Studenti koji žele da polažu ispit u ispitnim rokovima školske 2019/2020 godine, moraju najkasnije 7(januarski rok - do 28.01.2021.) dana pre termina ispita da pošalju svoj projekat predmetnom asistentu. Pravo na polaganje ispita imaju svi studenti koji imaju odbranjen projekat.

Za više informacije, kontaktirajte predmetnog asistenta.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor
velibor.premcevski@tfzr.rs

16
ДЕЦ
2019

Rezultati kolokvijuma odrzanog 12.12.2019.

Spisak studenata koji su polozili kolokvijum - rezultati