Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove ekonomije


17
МАР
2020

Опште информације

Назив предмета: Основи економије

Предавања: др Дејан Ђорђевић

Вежбе: Драгана Милосављев

Облици рада: предавања и вежбе

03
МАЈ
2020

OBAVEŠTENjE

Обавештавају се студенти да су, без обзира на новонасталу ситуацију (ванредно стање), у обавези да напишу семинарски рад. Уколико услови дозволе, семинарски рад ће се бранити, уколико не дозволе, рад мора бити прихваћен и оцењен од стране асистента.

У табели која следи су Теме семинарских радова, са именима студената који су те теме одабрали.

Уколико неко није одабрао тему или има неких нејасноћа везано за семинарски рад, потребно је да се јави предметном асистенту.

Тема

Студент/студенти

1. Анализа економске доктрине Алфреда Маршала

Јелена Крењицки, Јелена Живановић, Немања Косо 

2. Анализа економске доктрине Џона Мајнарда Кејнса

 

3. Анализа економске доктрине Милтона Фридмана

Анђела Глушац, Филип Пантелић, Петар Јованов 

4. Анализа економске доктрине Пола Семјуелсона

 

5. Анализа економске доктрине Џона Кенета Галбрајта

Слађана Цвејин, Милица Живанов, Светлана Голошин 

6. Компаративна анализа економских доктрина кензијанаца и монетариста

 

7. Привредни циклуси

Рената Куцуровски, Давид Бем 

8. Анализа механизма економске кризе

Лука павићевић, Милош Топаловић, Лука Чукић 

9. Анализа нових конкурентских односа у савременој економији

 

10. Анализа улоге малих и средњих предузећа у процесу развоја националне економије

 Лазар Барбуловић

11. Анализа процеса глобализације тржишта

 Милица Степановић

12. Анализа економских трендова у 21. веку

 Јелена Арсенић

13. Анализа функционисања транзиционих економија

 

14. Анализа механизма светске економске кризе из 2008. године - последице и могуће перспективе

 

15. Улога економских организација у креирању глобалних економских токова