Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove ekonomije


12
НОВ
2014

Образовни циљ

Стицање знања из области функционисања тржишне економије, посебно посматрано са аспекта еволуције научне мисли о тржишној економији и развоја основних теоретских поставки тржишног пословања, као и примене ових поставки у савременој тржишној економији.