Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove bušenja naftnih i gasnih bušotina


24
ОКТ
2021

Opšte informacije

Studijski program: Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

Godina studija: Druga

Semstar: III

Predmetni nastavnik: Doc. dr Saša Jovanović

Asistent: MSc Milan Marković