Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija rada škole


25
ЈУН
2013

Rezultati testa -junski rok

1.Ilija Delić.........................................................................................(9) devet

2. Pašti Natalija...................................................................................(8) osam

3.Stokić Bojan....................................................................................(8) osam

4.Nešković Ivan..................................................................................(8) osam

5.Gergelj Edvid..................................................................................(9) devet

6.Pavlica Zoran...................................................................................(8) osam

7.Šašić Tamara....................................................................................(8) osam

8.Ćurčin Veselinka............................................................................(10) deset

9. Moićević Nataša.............................................................................(9) devet

10.Kristina Vančo..............................................................................(8) osam

11.Križan Tibor..................................................................................(8) osam

12. Tanović Jelena..............................................................................(8) osam

13.Dević Dijana..................................................................................(8) osam

14.Nikolić Budimir.............................................................................(8) osam

 

18
ЈУН
2013

Rezultati testa rađenog 5.6.

Or ganizacija rada skole

1.Bakmaz Spomenka...............10(deset)

2.Sasa Tasic ............................ 10(deset)

3.Vasovic Sasa ........................ 9(devet)

4.Ivana Vlacic ..........................  9(devet)

5.Bokanic Goran.....................  9(devet)

05
ФЕБ
2013

Rezultati testa rađenog 27.1.

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

(27.01.2013)

1.Jelica Spasojević………………………..……………………9 (devet)

                                                                                                            Doc.dr Ivan Tasić

19
СЕП
2012

Rezultati testa 6.9.2012

1. Majkić Milka  10

2. Kereši Gabor   7

05
СЕП
2012

Rezultati testa 1.8.2012.

1. Bagi Sabić      8

02
ЈУЛ
2012

Rezultati 28.6.2012.

Bojana Živković      7

Tatjana Nikolić        7

13
ЈУН
2012

Rezultati 11.6.

ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE (MASTER STUDIJE - PROFESOR INFORMATIKE I TEHNIKE)

 

 

IME I PREZIME

TEST

1.

Aleksandra Radić

10

2.

Marina Vidović

10

3.

Slađana Vojnović

10

4.

Dalibor Ostojić

9

5.

Gordana Lekić

9

6.

Ljubica Knežević

9

7.

Darko Vučićević

8

8.

Jelena Gavrilov

8

9.

Violeta Majski

8

10.

Jelena Bradarević

8

11.

Zoltan Gobor

7

12.

Jovica Tasić

7

13.

Boroš Zoltan

7

14.

Roksanda Cvetić

7

15.

Nataša Stanić

7

16.

Milan Mladenović

7

17.

Marko Marinković

7

18.

Jovana Milovanović

7

19.

Sonja Karanjac

7

 

 

                                                                                                                        Doc.dr Ivan Tasić

                                                                                                                        11.jun 2012.