Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizacija poslovnih sistema


13
АПР
2011

Obrazovni ciljevi

Osnovni cilj je da studenti steknu teorijsku i praktičnu osnovu znanja o organizacijama.